27 września 2023

Egzamin ósmoklasisty- matematyka

Egzaminy ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty- matematyka


15 maja 2024

Egzaminy ósmoklasisty - matematyka (100 minut lub 150 minut)

Procedury rozpoczęcia egzaminu – godzina 8.15.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

W tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńcze.

Zobacz cały kalendarz