1 lutego 2022

Egzamin ósmoklasisty

Egzaminy ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty


24 maja 2022 26 maja 2022

język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

W tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńcze.

Zobacz cały kalendarz