15 listopada 2023

Próbne egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny

Próbne egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny


24 listopada 2023

3, 4, 5 lekcja - język angielski;

czas podstawowy: 90 minut, czas wydłużony: 135 minut;

Planowane sale na przeprowadzenie tego egzaminu to:
klasa 8a – s.317,
klasa 8b – s. 360,
klasa 8c – s. 106.

Zobacz cały kalendarz