28 lutego 2024

Próbny egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny

Egzaminy ósmoklasisty
Próbny egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny


15 marca 2024

Uczniowie piszą na lekcji 2, 3, 4. Czas podstawowy: 90 minut, czas wydłużony: 135 minut.

Planowane sale na przeprowadzenie tego egzaminu to: Sala Teatralna, 360, 362, 305, 304, 304”.

Do szkoły uczniowie przychodzą na 8.45 godz. w stroju galowym. Z szatni odbierani są przez nauczycieli z zespołów nadzorujących (ZN).

Zobacz cały kalendarz