12 marca 2023

Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty


13 marca 2023

Próbny egzamin ósmoklasisty - język polski

Godzina rozpoczęcia procedury egzaminacyjnej: 7.40 (sala teatralna) 7.45 (pozostałe sale)

Godzina zakończenia: 11.15

Zobacz cały kalendarz