27 lutego 2024

Światowy Dzień Recyklingu

Światowy Dzień Recyklingu

18 marca 2024

18 marca przypada Światowy Dzień Recyklingu.

 

Światowy Dzień Recyklingu to inicjatywa mająca pomóc w globalnej zmianie podejścia do odpadów, które nie muszą być traktowane jako bezużyteczne śmieci.

Co roku ponad 2 miliardy ton odpadów trafia na wysypiska śmieci, a ich ilość wciąż rośnie, zwłaszcza w miastach.

Nie wszystko można przetworzyć i powtórnie wykorzystać, ale właśnie z tego względu pozostałe odpady koniecznie powinny powrócić do gospodarki jako surowiec, który może być powtórnie wykorzystany zarówno z korzyścią dla środowiska, jak i zyskiem ekonomicznym.

 

Cele Światowego Dnia Recyklingu

Po raz pierwszy Światowy Dzień Recyklingu obchodzono 18 marca roku 2018. Celem tej inicjatywy jest zjednoczenie ludzi na całym świecie w celu zachowania sześciu podstawowych zasobów: wody, powietrza, węgla, ropy, gazu ziemnego i minerałów oraz pokazanie potęgi nowo powstałego „siódmego zasobu” w postaci odpadów, które poddawane są recyklingowi.

Obchody Światowego Dnia Recyklingu koncentrują się na działaniach promujących globalne podejście do recyklingu.

Światowa organizacja Bureau of International Recycling (BIR) wzywa światowych przywódców, międzynarodowe przedsiębiorstwa, społeczności i osoby fizyczne do podjęcia siedmiu zobowiązań w zakresie recyklingu odpadów, takich jak:

  • skupienie się na ustawodawstwie i umowach międzynarodowych;
  • zwiększenie swobodnego i uczciwego handlu materiałami recyklingowymi na całym świecie;
  • kształcenie społeczeństwa;
  • uzgodnienie wspólnego języka dotyczącego recyklingu;
  • wspieranie programów i inicjatyw, które pomagają gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom zbierać oraz przekazywać odpady do recyklingu;
  • współpraca z przemysłem w celu zachęcania do „recyklingowego” podejścia do kreowania nowych produktów, przy uwzględnieniu redukcji odpadów i włączeniu w to planowanie „końca życia” produktu; wsparcie innowacji, badań i inicjatyw promujących lepsze praktyki i technologie dla recyklingu.

 

Odpady – wyzwanie XXI wieku

Z globalnym rozwojem technologicznym i bogaceniem się społeczeństwa nieodłącznie wiąże się wzrost odpadów powodujących poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Problem ten dostrzeżono już w czasach pierwszej rewolucji przemysłowej (określanej jako wiek pary), która miała miejsce pod koniec XVIII i na początku XIX wieku.

Dzisiaj, gdy mamy do czynienia z coraz większą liczbą wyrobów i produktów, odpady stanowią jedno z najważniejszych i najpilniejszych wyzwań XXI wieku.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce, w r. 2018, wytworzono 12 485,4 tys. ton odpadów komunalnych (325 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca).

W r. 2010 było to tylko 261 kg, co oznacza wzrost o niemal 25% w przeciągu zaledwie 9 lat.

Jednocześnie w tym czasie odsetek zebranych lub odebranych selektywnie odpadów komunalnych wzrósł z niespełna 8,5% do niemal 29%.

 

Kryzys klimatyczny i jego zagrożenia

Przez ostatnie 50 lat zużyliśmy więcej zasobów niż w całej poprzedniej historii.

Nic zatem dziwnego, że obecnie stoimy w obliczu kryzysu klimatycznego o niezrównanych rozmiarach, przed którym ostrzegają naukowcy i lekarze, a także niektórzy przywódcy państw z całego świata.

W roku 2017 prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział: „Nie ma planu B, ponieważ nie ma planety B”.

Jeśli nie dokonamy znaczących i szybkich zmian, będziemy świadkami postępującego kryzysu – topnienia pokrywy lodowej, dalszego globalnego wzrostu temperatur, płonących kontynentów i szybkiego wylesiania.

Jeśli dziś, tu i teraz, nie zadbamy o nasze zasoby i środowisko, zniszczymy naszą planetę i odbierzemy następnym pokoleniem szansę na normalne życie.

Z badania „Postawy ekologiczne Polek i Polaków”, przeprowadzonego przez Blue Media, wynika, że ¾ naszych rodaków zgadza się z doniesieniami naukowców i mediów o kryzysie klimatycznym, chociaż dla sporej części społeczeństwa jest to nadal dosyć abstrakcyjne pojęcie (np. wiele osób myli pogodę z klimatem).

Autorzy badania wskazują, że koniecznie należy prowadzić szerokie działania edukacyjne i informacyjne, które pozwolą Polakom lepiej zrozumieć zachodzące procesy i zmiany klimatyczne.

 

Recykling jako sposób na ochronę środowiska

Recykling polega na odzyskiwaniu i powtórnym wykorzystaniu odpadów przy tworzeniu nowych produktów.

Jego celem jest przetworzenie śmieci tak, żeby odzyskać z nich cenne surowce i ponownie je wykorzystać.

Recykling stanowi kluczowy element globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym, który pomaga chronić nasze zasoby naturalne.

Jest doskonałym przykładem połączenia zdobyczy naukowych oraz innowacyjnego myślenia z zaangażowaną postawą wobec wyzwań związanych z ochroną środowiska.

Odgrywa niezwykle ważną rolę w ocaleniu naszej przyszłości, planety i ludzkości.

Każdy z nas może zadbać o Matkę Ziemię, każdy z nas może dołożyć od siebie przysłowiową cegiełkę właśnie w postaci recyklingu.

Musimy myśleć o tym, co wyrzucamy, widząc w odpadach nie tylko same śmieci, ale też okazję do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Starannie segregując odpady, przyczyniamy się do możliwości natychmiastowej ich utylizacji i przetworzenia na surowce, które zostaną ponowie wykorzystane.

Przykładowo, dzięki recyklingowi możemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla rocznie o ponad 700 milionów ton, a jednocześnie zaspokoić 40% światowego zapotrzebowania na surowce.

Jeśli chcemy powstrzymać postępujące procesy degradacji środowiska, wszyscy powinniśmy przestrzegać zasad recyklingu i w odpowiedni sposób segregować śmieci.

Razem możemy ochronić planetę dla naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń.

 

źródło:  https://irme.pl/swiatowy-dzien-recyklingu/

Zobacz cały kalendarz