SP Bibice

DORADCA ZAWODOWY

 

 

CO ROBI  DORADCA ZAWODOWY W SZKOLE ?

Cele i działania szkolnego doradcy zawodowego

1.Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
2.Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

• bezrobocie,
• problemy zdrowotne,
• adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

4.Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
5.Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
6.Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


aktualności i informacje

Festiwal Zawodów 2021

Festiwal Zawodów 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz rodziców do udziału w Festiwalu Zawodów 2021.

W tym roku przygotowaliśmy dla uczniów dwa programy zawodoznawcze on-line: Studio Zawodów oraz Studio Medyczne - Streaming Studio Festiwalowe LIVE 10-11 czerwca 2021 w godzinach 9:00-14:30.

Informacje o programie Studia Zawodów  Festiwalu oraz  rejestracja  na wydarzenie dostępne są pod adresem www.zawodowa.malopolska.pl

Informacje o programie Studia Medycznego  Festiwalu oraz  rejestracja na wydarzenie dostępne są pod adresem www.zawodowa.malopolska.pl

Festiwal Zawodów realizowany jest w ramach komponentu z doradztwa edukacyjno-zawodowego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Dodatkowo 14 czerwca w godzinach 9:00-15:30 w ramach panelu Spotkania z przedsiębiorcą uczniowie będą mogli uczestniczyć w webinariach, warsztatach on-line i konkursach prowadzonych przez przedsiębiorców i Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. Informacje o spotkaniach oraz rejestracji dostępne będą pod adresem www.zawodowa.malopolska.pl

Serdecznie zapraszamy!

Dzień Doradztwa Zawodowego

Dzień Doradztwa Zawodowego

W dniu 3 marca 2020r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach odbyła się kolejna już edycja dni otwartych szkoły pod hasłem Dzień Doradztwa Zawodowego

Czytaj całość
Dzień Doradztwa Z Dzień Doradztwa Zawodowego

Dzień Doradztwa Zawodowego...

DZIEŃ DORADZTWA Z DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO

DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO - 21.03.2019r. (czwartek) godz. 17.00-19.00...

Filmy przygotowane Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty....

Regionalny Program Regionalny Program Stypendialny 2018/2019

Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 w ramach 10. Osi Prio...

Dzień Doradztwa Z Dzień Doradztwa Zawodowego

W dniu 16.05.2018 na terenie naszej szkoły odbył się „Dzień Doradztwa Zawodowego" w ramach kt...

Targi Edukacyjne Targi Edukacyjne

Dnia 25.04.2018 uczniowie klas III gimnazjum, mieli możliwość uczestniczyć w Targach Edukacyjnyc...

Festiwal zawodów Festiwal zawodów małopolska 2018

FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE...

KRAKOWSKI TYDZIEŃ KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW 2018

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW 2018...

Wizyta w AGH - dor Wizyta w AGH - doradztwo zawodowe

Wizyta w AGH - doradztwo zawodowe...

Czytaj więcej