SP Bibice

DORADCA ZAWODOWY

 

 

CO ROBI  DORADCA ZAWODOWY W SZKOLE ?

Cele i działania szkolnego doradcy zawodowego

1.Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
2.Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

• bezrobocie,
• problemy zdrowotne,
• adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

4.Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
5.Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
6.Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


aktualności i informacje

Dzień Doradztwa Zawodowego

Dzień Doradztwa Zawodowego

W dniu 21 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego odbyły się dni otwarte szkoły pod hasłem „Dzień Doradztwa Zawodowego”. W wydarzeniu tym wzięło udział łącznie 14 szkół średnich:

XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej
XVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa
XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Roman Ingardena
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II
XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Zespół Szkół Budowlanych nr 1
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2
Zespół Szkół Chemicznych im. M. Skłodowskiej-Curie
Szkoła Sportowa Piłki Nożnej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie


Głównym celem tego przedsięwzięcia była pomoc naszym uczniom klas 8 szkoły podstawowej i III gimnazjum w wyborze dalszej drogi kształcenia oraz umożliwienie zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjno – zawodową prezentowanych szkół. Uczniowie mieli okazję, aby w jednym miejscu poznać specyfikę szkolną, nauczycieli, wszystkie profile w danej szkole oraz zawody „przyszłości”. Frekwencja dopisała, a młodzież wraz z zaproszonymi na to spotkanie rodzicami aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Mamy nadzieję, że dzięki organizacji przez naszą szkołę „Dnia Doradztwa Zawodowego” uczniowie będą mogli świadomie i ze spokojem dokonać wyboru przyszłej szkoły.

Opracowanie: Maciej Ziobrowski

 

DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO

DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO

DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO - 21.03.2019r. (czwartek) godz. 17.00-19.00

Czytaj całość
Filmy przygotowane Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty....

Regionalny Program Regionalny Program Stypendialny 2018/2019

Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 w ramach 10. Osi Prio...

Dzień Doradztwa Z Dzień Doradztwa Zawodowego

W dniu 16.05.2018 na terenie naszej szkoły odbył się „Dzień Doradztwa Zawodowego" w ramach kt...

Targi Edukacyjne Targi Edukacyjne

Dnia 25.04.2018 uczniowie klas III gimnazjum, mieli możliwość uczestniczyć w Targach Edukacyjnyc...

Festiwal zawodów Festiwal zawodów małopolska 2018

FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE...

KRAKOWSKI TYDZIEŃ KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW 2018

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW 2018...

Wizyta w AGH - dor Wizyta w AGH - doradztwo zawodowe

Wizyta w AGH - doradztwo zawodowe...

Czytaj więcej