SP Bibice

Logopeda szkolny

mgr Magdalena Tomaszewska 
m.tomaszewska@spbibice.edu.pl


PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 14.00
WTOREK: 12.00- 14.00
ŚRODA: 8.00 - 12.00
CZWARTEK: 10.00 - 15.00
PIĄTEK: 11.00 - 15.00
 ( Dyżur dla rodzica ) lub ustalany indywidualnie.

 

REGULAMIN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

REGULAMIN ZAJĘĆ O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W PRZESIEWOWYM BADANIU LOGOPEDYCZNYM

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CELU MINIMALIZOWANIA RYZYKA ZARAŻENIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA W GABINECIE   PSYCHOLOGA I LOGOPEDY. ROK SZKOLNY 2020/2021

PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ PODCZAS
(w okresie pandemii covid19 ) ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM COVID 19.

Szanowni Rodzice!

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego w naszym kraju i zarządzeniu dotyczącemu zdalnego nauczania dzieci, zwracam się do Państwa o współpracę, aby utrzymać ciągłość terapii logopedycznej, której celem jest opanowanie umiejętności prawidłowej wymowy dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne w naszej szkole.

Każde dziecko ma prowadzony zeszyt, do którego wpisywane są wszystkie ćwiczenia, jakie robimy na zajęciach. Przeglądając zeszyt Waszego dziecka, jesteście Państwo w stanie zorientować się, nad jaką głoską obecnie pracujemy i dopasować do tego przesłane przeze nas materiały.

!!!!Materiał ćwiczeniowy, będą przekazywane przez Logopedę!!!!!

Poniżej przedstawiam kilka ćwiczeń logopedycznych, które możecie Państwo wykonywać z dzieckiem w domu. Proszę o poświęcenie, chociaż 10 minut każdego dnia na ćwiczenia. Wybierzcie określoną porę, aby ćwiczenia były stałym rytuałem dnia. Niech będzie to forma zabawy, aby dziecko było zainteresowane. Proszę, bądźcie Państwo cierpliwi, gdy coś nie wychodzi, nie zniechęcajcie się, a razem będziemy cieszyć się z sukcesu Państwa dziecka.

P.S.Chętnie udzielę Państwu dodatkowych informacji i odpowiem na pytania, podzielę się też różnymi kartami pracy i dodatkowymi ćwiczeniami. Jeżeli są Państwo zainteresowani proszę pisać za pośrednictwem e-dziennik.

 

Serdecznie pozdrawiam,
Magdalena Tomaszewska – logopeda szkolny

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH:

1. Ćwiczenia słuchowe – stanowią bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego. Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka.

Przykłady: ·„Co słyszę?” – dziecko nasłuchuje i rozpoznaje odgłosy dochodzące z sąsiedztwa, ulicy, różne sprzęty, pojazdy, zwierzęta. (Przykładowa strona z odgłosami: https://odgłosy.pl/ )

·Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika.
·Wyróżnianie wyrazów w zdaniu. (Z ilu wyrazów składa się zdanie: Mama czyta książkę. (3))
·Dzielenie na sylaby imion dzieci, rzeczy, zwierząt.
·Wyszukiwanie imion dwusylabowych i trzysylabowych.
·Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej. ·„Co to za wyraz?” – rodzic i dziecko naprzemiennie głoskują wyrazy i zgadują. (m – a – m – a (mama), b – a – l – o – n (balon) itp. ·„Co słyszysz na początku / końcu/ w środku wyrazu?” (nagłos: kot (k), owoc (o) itp., wygłos: rak (k), kos (s) itd., śródgłos: bok (o), rak (a) itp.

Ciekawy artykuł pomagający nauczyć dziecko głoskować i dzielić wyrazy na sylaby: (https://www.mjakmama24.pl/edukacja/pomoc-w-nauce/gloski-przyklady-aa-RZFj-caSE-AqfM.html)

2. Ćwiczenia oddechowe - poprawiają wydolność oddechową, sprzyjają wydłużaniu fazy wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy. Ćwiczenia prowadzone są najczęściej w formie zabawowej, przy wykorzystaniu różnych środków, np. piórek, piłeczek, wody mydlanej, chrupek, wiatraczków itp. Są także wplatane w opowieści i zabawy ruchowe.

Przesyłam link do ciekawych propozycji ćwiczeń oddechowych: http://zabawkilundi.pl/blog/cwiczenia-oddechowe-dla-dzieci/ 

3. Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych – u większości dzieci z wadą wymowy występuje obniżona sprawność narządów artykulacyjnych - języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego. Czasem przyczyną wady wymowy są nieprawidłowości w budowie anatomicznej narządów mowy, np. zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, przerośnięty język, zbyt duża masa języka, rozszczep wargi itp. Przyczyną bywają także, szczególnie u dzieci młodszych, nieprawidłowe nawyki związane z połykaniem lub oddychaniem. Konieczne są w tych wszystkich wypadkach ćwiczenia motoryki narządów mowy oraz ćwiczenia prawidłowego połykania.

Ćwiczenia warg:
·Cmokanie, parskanie, masaż warg zębami (górnymi dolnej wargi i odwrotnie).
·Wymowa samogłosek w parach: a-i, a-u ,i-a ,u-o, o-i, u-i, a-o, e-o itp.
·Wysuwanie warg w „ ryjek”, cofanie w „ uśmiech”.
·Wysuwanie warg w przód, następnie przesuwanie warg w prawo, w lewo.

Ćwiczenia języka:
·„Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta.
·Oblizywanie dolnej i górnej wargi przy ustach szeroko otwartych / krążenie językiem/.
·Wysuwanie języka w przód i cofanie w głąb jamy ustnej.
·Kląskanie językiem.
·Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych i dolnych zębów, przy maksymalnym otwarciu ust.
·Język przyjmuje na przemian kształt „łopaty” i „grota”.
·Oblizywanie zębów po wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod wargami. Usta zamknięte.
- Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie:
·Wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej.
·Płukanie gardła ciepłą wodą.
·„Chrapanie” na wdechu i wydechu.
·Głębokie oddychanie przez usta przy zatkanym nosie i odwrotnie.

Ćwiczenia policzków:
·Nadymanie policzków –„ gruby miś”.
·Wciąganie policzków –„ chudy zajączek”.
·Naprzemiennie „ gruby miś” –„ chudy zajączek”.
·Nabieranie powietrza w usta, przesuwanie powietrza z jednego policzka do drugiego na zmianę.

Dołączam jeszcze link do ćwiczeń grafomotorycznych, które wpływają pozytywnie na naukę pisania https://www.mjakmama24.pl/edukacja/edukacja-wczesnoszkolna/cwiczenia-grafomotoryczne-dla-dzieci-labirynty-dla-dzieci-do-wydruku-aa-x77P-3hVi-uXYk.html

DODATKO PODAJĘ:

STRONY WWW,  z których mogą państwo korzystać bezpłatnie (bezpłatny materiał jest oznaczony jako darmowy, bo dodatkowo często na stronach zawarte są również płatne oferty)
@Smykoterapia
Brzeczychrzaszcz.pl
Logopediapraktyczna.pl
Domologo.pl
Kreatywnewrota
Printerest
Logopesta.pl
Logorybka.pl

NAZWY APLIKACJI LOGOPEDYCZNYCH NA TELEFON:
Logopedia 1,2,3
Dobry Logopeda- głoski szumiące i syczące
Ćwiczenia mowy darmowe gry 3+

 

Przedstawione ćwiczenia są propozycją, nie musicie Państwo wykonywać ich wszystkich jednego dnia.

Życzę przyjemnej pracy i udanej zabawy!

ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.
Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Przydatne materiały do pobrania poniżej.

Informator logopedyczny nr 1

Informator logopedyczny nr 2

 Bibliografia dotycząca dysleksji - załącznik nr 1

Sprawozdanie z badań logopedycznych Bibice 2015/16