SP Bibice

Nauczyciele nieobecni

Szanowni Rodzice,
w czasie nieobecności nauczyciela w szkole, w miarę możliwości organizowane są zastępstwa z nauczycielami, którzy uczą tego samego przedmiotu. Uczniowie mają obowiązek przynosić potrzebne materiały na zajęcia i przygotowywać się do nich. Nauczyciel nieobecny może również przekazać materiały do samodzielnej pracy uczniom lub zapowiedziany sprawdzian. W przypadku zmian organizacyjnych, informacje przekazywane są uczniom i Państwu przez zeszyt do korespondencji i/ lub e-dziennik.
Szanujemy Państwa czas, życie rodzinne i zawodowe, jest to więc tylko informacja, aby Rodzice, którzy mają zamiar skorzystać z możliwości konsultacji, rozmowy z Nauczycielem  nie byli rozczarowani jego nieobecnością.
W tych dniach odwołane są  wszystkie zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe, które prowadziłby nieobecny Nauczyciel.