SP Bibice

psycholog

   

                           

     

Telefon zaufania 800 12 12 12

Bezpieczne korzystanie z Internetu

mgr PAULINA PUDZISZ
(12)285 88 21
p.pudzisz@spbibice.edu.pl

Konsultacje dla rodziców odbywają się w godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.

                                 Gabinet psychologa szkolnego znajduje się na III piętrze – pok 302.

Do zadań psychologa należy przede wszystkim dbałość o prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny dzieci i młodzieży oraz udzielanie wsparcia psychologicznego rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno – wychowawczym. W swojej pracy psycholog kieruje się zasadami poufności, dobrowolności, a na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka.

Drogi Uczniu:
Przyjdź do psychologa szkolnego, gdy:

- Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
- Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegą, rodzicami,
- Nie czujesz się w szkole bezpiecznie (jesteś zastraszany, dyskryminowany),
- Masz problemy rodzinne, trudną sytuację w domu,
- Chcesz podzielić się ważną dla Ciebie sprawą bez względu na to, czy jest ona radosna czy smutna.

Drogi Rodzicu:
Przyjdź do psychologa szkolnego, gdy:

- Nie radzisz sobie z dzieckiem w domu lub zauważasz negatywne przejawy jego zachowania;
- Chciałbyś lepiej zrozumieć swoje dziecko;
- Chcesz zasięgnąć porady dotyczącej instytucji świadczącej pomoc dziecku i rodzinie, a także placówek specjalistycznych (diagnostycznych i leczących);
- Nauczyciele zwracają uwagę, że w szkole z dzieckiem się coś dzieje (ma problemy z koncentracją, ma trudności w nauce, łatwo wpada w gniew, ma trudności z przestrzeganiem dyscypliny, jest lękliwe lub wycofane itd.),

REGULAMIN ZAJĘĆ O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM