Basen

KOMUNIKAT –  dot. stanu wody w basenie

Bibice, 09.05.2023r.

Jakość wody na pływalni spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2016)

Wyniki badań przeprowadzanych przez niezależną,
posiadającą uprawnienia do przeprowadzania badań firmę GBA POLSKA Sp. z o.o.

Aktualne wyniki badań wody

Zajęcia na pływalni dla grup zorganizowanych

Zajęcia dla grup zorganizowanych prowadzone przez firmy zewnętrzne odbywają się
od poniedziałku do piątku w godzinach 15.45-21.00.
Osoby, które uczestniczą w tych zajęciach wchodzą do budynku szkoły wejściem do nowego skrzydła.
Rodzice, którzy oczekują na dzieci biorące udział w zajęciach na Pływalni, oczekują w STREFIE OCZEKIWANIA II
 (zasada ta nie obowiązuje w czasie pandemii).
Osoby przebywające na Pływalni zobowiązane są do przestrzegania regulaminów.

Zajęcia na pływalni  dla grup zorganizowanych

Informujemy, iż zajęcia popołudniowe na basenie w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach organizowane są przez firmy zewnętrzne wymienione poniżej:


UKS Korzkiew – nr tel. 782-942-880
S-Win – nr tel. 606-134-462
Akademia Pływania IntoSport – nr tel. 533-773-837
Movigo Akademia Ruchu – nr tel. 606-671-108

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z przedstawicielami w/wym. firm.

Sekretariat Szkoły nie udziela informacji nt. zajęć organizowanych na basenie przez firmy zewnętrzne.