Specjaliści

http://media.fdds.pl/ Plakat promujący telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
http://media.fdds.pl/ Plakat promujący telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Telefon zaufania 800 12 12 12
https://brpd.gov.pl/ Plakat promujący telefon zaufania 800 12 12 12