7 lutego 2023

Informacja o zapisach dzieci z obwodu szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 (wymagane dokumenty

Materiały szkolne

fot. canva.com

W dniach od 13 do 21 lutego 2023 r. odbędą się zapisy do klasy I na rok szkolny 2023/2024 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce.

  Do klasy pierwszej  przyjmowane są dzieci:

  • 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisu dziecka można dokonać  w godzinach pracy sekretariatu albo przesyłając dokumenty poprzez platformę ePUAP.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

  • Zgłoszenie dziecka do klasy I – dotyczy tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałych (zameldowanych)  w obwodzie szkoły (docx) (pdf);
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata/ kandydatki (doc) (pdf);
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki (doc) (pdf);
  • dowód osobisty rodzica (do wglądu).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor ogłosi rekrutację zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy dziecka sześcioletniego) (docx) (pdf)

ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY ZIELONKI Z DNIA 24 STYCZNIA 2023 ROKU w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki.

ZARZĄDZENIE NR 16/2023 WÓJTA GMINY ZIELONKI Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Zielonki.

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 należy złożyć następujące dokumenty:

Podanie o przyjęcie do świetlicy szkolnej (docx) (pdf)

Oświadczenie o zatrudnieniu matki i ojca (docx) (pdf)

5 lutego 2023

Podsumowanie konkursu „Letter for Santa Claus”

Podsumowanie konkursu „Letter for Santa Claus”

  Jak co roku, klasy trzecie wzięły udział w konkursie z języka angielskiego na najpiękniejszy list do św. Mikołaja – „Letter for Santa Claus.” Powstało wiele interesujących  prac. Najciekawsze z nich zostały nagrodzone. A oto galeria zwycięzców.

Diana Bożyk klasa 3 E –  I miejsce

Klaudia Stępień klasa 3 C  – II miejsce

Kacper Samek klasa 3  A  – III miejsce

Pola Dalmata klasa 3 E – wyróżnienie

Adam Biskupski klasa 3 F  –  wyróżnienie

Opracowanie: Maria Siudak, Małgorzata Przewoźnik

31 stycznia 2023

Drużyna Dziewcząt i Chłopców Mistrzami Gminy w piłce siatkowej!!!!

Kolejny wielki sukces sportowy uczniów naszej szkoły. W piątek 20 stycznia 2023r w szkole podstawowej w Przybysławicach odbyły się zawody  piłki siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W turnieju  wzięły udział reprezentacje trzech szkół, które zagrały systemem „każdy z każdym”. Drużyny grały do dwóch wygranych setów, każdy do 15 punktów.

 Nasza drużyna dziewcząt była po za zasięgiem, wygrywając wszystkie spotkania z bardzo dużą różnicą punktów, w tym jednego seta do zera! Wyniki dziewcząt

1 miejsce SP Bibice

2 miejsce NSP z Bibic

3 miejsce SP Przybysławice

Mecze chłopców były bardzo wyrównane i o zwycięstwie decydowały mocne i celne zagrywki. Wyniki chłopców:

1 miejsce SP Bibice

2 miejsce NSP z Bibic

3 miejsce SP Przybysławice

Obydwie reprezentacje Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach
-dziewczęta i chłopcy – awansowali do kolejnego etapu.

GRATULUJEMY

 Skład drużyny dziewcząt:

Klara Gawłowska 8F, Weronika Skrzypek 8E,  Agata Krauzowicz 8A,  Patrycja Leja 8B, Amelia Gołębiowska 8G, Natasza Świąć 8E, Oliwia Szczekala 7C, Łucja Kajdy 7C.

Skład drużyny chłopców:

Jan Białek 7B, Bruno Durlak 8G, Igor Durlak 7A, Mark Mckenzie 7a, Tymon Michalik 7B, Adam Miłoś 8G, Wiktor Piegza 8B, Paweł Szewczyk 8A, Kacper Zabiegaj 8A.

Opracowanie: Katarzyna Voigt

31 stycznia 2023

RUMOREK nr 8/2023 „Wydanie zimowe”

RUMOREK nr 8/2023 „Wydanie zimowe”

Drodzy Uczniowie!

Już jest! Wasza ulubiona gazetka Rumorek. Zimowe wydanie pełne ciekawych artykułów.

W najnowszym wydaniu przygotowaliśmy pasjonujący wywiad, Wasi koledzy opowiedzieli nam o swoich pasjach, znajdziecie też przepychota przepis na pyszny chlebek bananowy i dowiecie się jakie ptaki przylatują do polski na wiosnę.

Oczywiście czeka Was więcej pasjonujących artykułów, zapraszamy do lektury.

Redaktorzy naczelni:
Agnieszka Ziętek

Edyta Domoszczycka

28 stycznia 2023

Podsumowanie działań innowacji pedagogicznej z języka angielskiego

Podsumowanie działań innowacji pedagogicznej z języka angielskiego „Reading is magic!”w klasie 3 E okres I

 W ramach innowacji pedagogicznej z języka angielskiego „Reading is magic” uczniowie klasy 3 E w pierwszym okresie zapoznali się z trzema lekturami wydawnictwa Pearson :”Frozen”,”Toy story” oraz „Finding Dory”. Uczniowie w ramach zajęć Koła Języka Angielskiego, na którym jest realizowana innowacja, wykonali lapbooki prezentujące poznane słownictwo z książki „Frozen”: angry, dangerous, magic, melt, mountain, weak, scared, warm, hold. Nauczyli się także „lodowej” rymowanki w języku angielskim oraz dowiedzieli się co można zobaczyć na „Śnieżnym festiwalu w Japonii”.

  Z kolei lektura  bajki „Toy story” zainspirowała nas do wykonania klasowego plakatu utrwalającego poznane słownictwo takie jak: marbles, teddy bear, badge, fast, fly, high, smart, wing, presents, plane, laugh.

 Ostatnia nasza lektura w tym semestrze czyli „Finding Dory” umożliwiła nam poznanie zwyczajów zwierząt morskich, w szczególności ośmiornic a także przyswojenie takiego słownictwa jak: far, forget, path, reef, remember, shell, stingray, turtle, tank, whale.

  Dzięki działaniom innowacyjnym uczniowie mieli okazję poszerzyć swoje słownictwo z języka angielskiego, usprawnić pisownię wyrazów anglojęzycznych oraz nauczyć się angielskich rymowanek i piosenek. Dzięki innowacji nauka języka angielskiego była dla uczniów interesująca i angażująca.

                                                                    Opracowała: Małgorzata Przewoźnik

28 stycznia 2023

Stanisław Wyspiański łączy pokolenia

Stanisław Wyspiański łączy pokolenia

 Szkoły zajmują ważne miejsce w środowisku lokalnym, dlatego nasza placówka nawiązuje relacje z różnego typu organizacjami, działającymi w naszej gminie. Dobrym przykładem takiej współpracy była wizyta uczestników Koła Seniora z Węgrzc, Klubu 60+ z Zielonek oraz emerytowanych nauczycieli, podczas której zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć przedstawienie “My wszyscy z niego – z dramatu Wyspiańskiego”. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 23 stycznia w sali teatralnej.

Stanisław Wyspiański jest patronem naszej szkoły, wybór ten podyktowany był, między innymi tym, że w ostatnich miesiącach życia poeta mieszkał w pobliskich Węgrzcach. Był już wtedy bardzo chory, ale nadal tworzył. W Węgrzcach odwiedzali go sławni pisarze, np. Władysław Reymont czy Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Artysta przyjmował także wizyty mieszkańców, między innymi podczas dożynek w 1907. Dziś postać Wyspiańskiego scala społeczność gminy, przygotowania do obchodów kolejnych rocznic są okazją do współpracy, spotkań, zacieśniania więzów.

Koło Seniora z Węgrzc oraz Klub 60+ z Zielonek są przykładem inspirującej, aktywnej pracy na rzecz rozwoju kultury, kultywowania tradycji, wspierania i aktywizacji osób w starszym wieku. W kręgu zainteresowań Koła Seniora znajduje się również postać Wyspiańskiego, jego członkowie co roku, 8 maja, włączają się w obchody imienin artysty. W minionym roku Seniorzy przygotowali ciekawy projekt – quest po Węgrzcach. Quest jest to zabawa terenowa, rodzaj spaceru, który prowadzi uczestników po ciekawych miejscach, wykorzystuje się do tego specjalną instrukcję z mapą, zagadkami i zadaniami. Projekt Seniorów to wycieczka po ważnych historycznie miejscach w Węgrzcach, między innymi związanych z osobą Stanisława Wyspiańskiego. Spacer kończy się pod budynkiem naszej szkoły przy pomniku poety. Uczniowie z Bibic z pewnością chętnie skorzystają z tej ciekawej propozycji poznawania historii naszej gminy.

Podczas wizyty przewodnicząca Koła i jednocześnie radna gminy Zielonki pani Zofia Kot pięknie zarecytowała wiersz “czwartego wieszcza” “Niech nikt nad grobem mi nie płacze”.

Centralnym punktem tego wyjątkowego spotkania była inscenizacja wystawiona przez uczniów klas 4a, 4c, 6c, 6d pod opieką nauczycieli: p. Magdaleny Badury, p. Agaty Cieśli, p. Józefy Nocoń i p. Tomasza Nalepki. Przedstawienie powstało z okazji Święta Patrona Szkoły. Gra aktorska, taniec i śpiew naszych uczniów wzbudziły podziw zaproszonych gości. Niektórzy z Seniorów mieli okazję przeżyć dodatkowe wzruszenia, ponieważ na scenie wystąpiły ich wnuki, co pięknie połączyło się z niedawno obchodzonym Dniem Babci i Dziadka.

Wspólne świętowanie wzbogaciła obecność emerytowanych nauczycielek naszej szkoły, były wśród nich p. Danuta Pardiak, p. Anna Beliszczuk, p. Urszula Porębska, p. Wanda Miłoś . Pani dyrektor Anna Górka wyraziła radość z ich obecności i podziękowała za wieloletnia, owocną współpracę.

               Spotkanie społeczności szkolnej z Seniorami i emerytowanymi nauczycielami było bardzo udane. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że Stanisław Wyspiański łączy pokolenia.

Opracowanie: Ilona Bańcerowska