Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli klas do udziału w plenarnym zebraniu Rady Rodziców, które zaplanowaliśmy na 26.09.2023 r. (wtorek) godz. 17.30 (sala teatralna).

Zgodnie ze statutem Rady Rodziców ustaliliśmy następujący porządek obrad zebrania:

1.       Informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki.

2.       Sprawozdanie ustępującego prezydium z działalności w okresie sprawozdawczym.

3.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu prezydium.

4.       Wybór przewodniczącego w drodze głosowania oraz jawne wybory do funkcji wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz innych organów (Komisja Rewizyjna).

5.       Plenarna dyskusja programowa.

6.       Wolne głosy, wnioski i propozycje.

Prezydium Rady Rodziców chętnie pozna Państwa potrzeby, oczekiwania i propozycje,  które podczas kolejnych spotkań przedstawi Dyrekcji. Zachęcamy do podejmowania inicjatyw w oddziałowych Radach Klasowych, w wyznaczaniu nowych celów wydatkowania zebranych środków finansowych, współpracy w ramach Prezydium Rady Rodziców. Prosimy Państwa o aktywność w trakcie trwania roku szkolnego.

Gorąco zapraszamy do współpracy!

Dodatkowo uprzejmie prosimy o upewnienie się, że powyższa wiadomość dotarła do przedstawicieli delegowanych do Rady Rodziców.

W imieniu Prezydium Rady Rodziców,
Izabela Kowalczyk-Sakwa


Poniżej znajdą Państwo link do formularza pozyskania danych kontaktowych Trójek Klasowych oraz przedstawiciela do Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie przedmiotowych danych do dnia 15.09.2023.r celem uzyskania możliwości kontaktu z Państwem.

Dziękujemy!

https://forms.gle/p3Zi8Aq41iRpTsqe9 


Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że szkoła nie pośredniczy w zawieraniu ubezpieczenia NNW dla Państwa dzieci, a zatem każdy rodzic jest zobowiązany ubezpieczyć dziecko samodzielnie. Rada Rodziców dysponuje ofertami firm ubezpieczeniowych.