SP Bibice

 


K  O  M  U  N  I  K  A  T  Y

Biblioteka szkolna w dniach 01.06.2020r. - 05.06.2020r. jest czynna dla czytelników w godzinach:

Poniedziałek 9:00-11:00
Wtorek 14:00-16:00
Środa 14:00-16:00
Czwartek 9:00-11:00
Piątek 9:00-11:00

Uczeń dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce i rękawiczkach. Przy stanowisku bibliotecznym może znajdować się tylko jedna osoba.
Istnieje możliwość pozostawienia książek do oddania do biblioteki szkolnej na portierni. W takim przypadku książkę należy zapakować do reklamówki i opisać na zewnątrz: imię i nazwisko ucznia, klasa.
Od dnia 8.06.2020r. godziny pracy biblioteki ulegną zmianie.

Pytania i odpowiedzi z ankiety (realizowanej w ramach szkolenia Teams)

Formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami 

ZDALNA NAUKAOFFICE 365- CENTRUM POMOCY

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

LOGOPEDA

ŚWIETLICA

BIBLIOTEKA

 

 


Szanowni Państwo, 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że  w okresie od dnia 25 marca do dnia 7 czerwca 2020 r. organizacja realizacji zadań szkoły   związanych z realizacją podstawy programowej i innych zadań szkoły będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.   

Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.  

Podstawowym narzędziem komunikacji zarówno z Państwem, jak i z dziećmi jest dziennik elektroniczny Vulcan. Ważne jest, abyście Państwo i uczniowie, śledzili na bieżąco zamieszczane tam komunikaty i wiadomości od nauczycieli, wychowawców i dyrekcji.   

Przygotowane przez nauczycieli materiały zawierające treści z podstawy programowej do realizacji przez ucznia w ciągu ustalonego przez nauczyciela czasu, będą zgodne z zatwierdzonym i zmodyfikowanym na czas zdalnego nauczania rozkładem materiału, dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych oraz przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).  

Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form, umożliwiających potwierdzenie podejmowania przez ucznia aktywności, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, do których w szczególności zaliczają się przesyłane: projekty, prezentacje, opracowania, karty pracy oraz zdalne testy.  

Informacja o materiałach do pracy dla ucznia będzie przekazywana przez nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe”.    

O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco w dzienniku elektronicznym oraz na  stronie szkoły.  

Nauczyciele do realizacji zajęć na odległość wykorzystują bezpłatne źródła i materiały, w tym:  

- podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe 
- materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
- materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
- materiałów wskazanych przez nauczyciela przesyłanych pocztą elektroniczną oraz poprzez dziennik elektroniczny,
- materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela. 

Uczniowie lub ich rodzice będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym.  

Każdemu uczniowi lub rodzicowi zapewniamy możliwość bieżącej konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym, aplikację MC Teams oraz drogą mailową. Możecie Państwo oraz uczniowie zwracać się do nauczycieli w formach wskazanych powyżej  w dni robocze od poniedziałku do piątku,  w godzinach wskazanych przez poszczególnych nauczycieli:  

Formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami 

Bardzo proszę o informację jeżeli Państwa dziecko nie posiada dostępu do komputera lub internetu i z tego powodu nie może otrzymywać przygotowanych przez nauczycieli materiałów edukacyjnych.Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Dlatego bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o współpracę  i wsparcie swoich dzieci w zdalnej nauce. 

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Anna Górka 


     W związku z kolejnymi stwierdzonymi w Polsce przypadkami koronawirusa, wywołującego chorobę    COVID-19,   w   trosce      o       bezpieczeństwo     sanitarne,  informujemy, że w dniach  od 16.03.2020 r. do odwołania sekretariat szkoły nie będzie przyjmował stron. Prosimy kontaktować się  drogą elektroniczną sekretariat@spibice.edu.pl lub sp.sekretariat.bibice@zielonki.pl lub telefonicznie (12 285 88 21 w godzinach 9.00 -13.00; 517 549 001)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że decyzją Rządu od 12 marca do odwołania, zostają zawieszone zajęcia w szkołach, przedszkolach, żłobkach. Pierwsze dwa dni - czwartek i piątek, tj. 12-13 marca - to okres przejściowy. W okresie przejściowym w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, będzie czynna świetlica.

Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nie działa świetlica.
Bardzo proszę, abyście Państwo zgodnie z apelem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego zadbali o to, aby dzieci w tym czasie pozostały w domu, ograniczyły kontakty towarzyskie - „To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. Młodzież, która nie chodziła do szkół, wychodziła do klubów. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apeluję o odpowiedzialność.”
Inne informacje związane z zawieszeniem zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Z poważaniem
Anna Górka
Dyrektor Szkoły


U S Ł U G A   O F F I C E  3 6 5   D L A   E D U K A C J I

W tym roku szkolnym nasza szkoła rozpoczęła współpracę z firmą Microsoft. W związku z powyższym wszyscy uczniowie otrzymają bezpłatny dostęp do usługi Office 365, a w tym do takich programów  jak Word , Excel, Power Point i wielu innych.
Do dyspozycji uczniów będzie również przestrzeń dyskowa w chmurze o pojemności 1TB dla użytkownika oraz adres mailowy z domeną  spbibice.edu.pl   
Z dostępu do Office 365 może korzystać każdy uczeń do momentu zakończenia nauki w naszej szkole.

 


B  A  S  E  N

 czytaj więcej                           

O B I A D Y  W  S Z K O L E

 czytaj więcej                               


 

aktualności i informacje

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek

  W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku. Szef MEN wskazał, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Zapowiedział jednocześnie przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek

Życzenia na Dzień Dziecka

Życzenia na Dzień Dziecka

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Czytaj całość
Organizacja pracy Organizacja pracy szkoły od 25.05.2020r. - klasy 4 - 8.

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów od dnia 25 maja 2020r. zostaną zorganizowane w ...

Tydzień zdrowia Tydzień zdrowia

Tydzień Zdrowia...

Organizacja pracy Organizacja pracy szkoły od 25.05.2020r. - klasy 1-3

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów od dnia 25 maja 2020r. przywraca się funkcjono...

Harmonogram rekrut Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępo...

Zasady przeprowadz Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w ...

Wygrana zależy od Wygrana zależy od nas wszystkich!

Uczniowie naszej szkoły zostali wytypowani do nagrody publiczności w programie ”Być jak Ignacy...

Konkurs Matematycz Konkurs Matematyczny KANGUR - Ważna informacja

Główny organizator Konkursu Matematycznego KANGUR podjął decyzję o przeprowadzeniu ww. konkursu...

Zmiana terminu kon Zmiana terminu konkursu

Zmiana terminu konkursu "Świetlik"...

Przygotowania do e Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny...

Kolejne etapy stop Kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół

Informacje nt. kolejnego etapu stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół....

Terminy rekrutacji Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje...

Pomagajmy sobie Pomagajmy sobie – oferty operatorów telekomunikacyjnych

Informacja ze strony MEN "Pomagajmy sobie – oferty operatorów telekomunikacyjnych"...

Zasady na lekcjach Zasady na lekcjach online

Zasady na lekcjach online....

Program „Z witam Program „Z witaminą na Ty” – dzień żółty

Program „Z witaminą na Ty” – dzień żółty....

Komunikat w sprawi Komunikat w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Komunikat w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny ...

e-wystawa "Kalenda e-wystawa

Chętni uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych w ramach obchodzonych w naszej szkole Szkolny...

Szkolne Tygodnie Z Szkolne Tygodnie Zdrowia

Szkolne Tygodnie Zdrowia...

Konstytucja Konstytucja

Konstytucja...

Harmonogram egzami Harmonogram egzaminów ósmoklasisty.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty....

Projekt ekologiczn Projekt ekologiczny

Projekt ekologiczny "Las w słoiku" Nasze działania nie tylko w Dniu Ziemi...

22 kwietnia - Mię 22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi...

Dzień Ziemi w Min Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu – zapraszamy do udziału on-line!

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji wspólnie z Ministerstwem Klimatu ...

Pucheroki z pierws Pucheroki z pierwszej d

Uczniowie klasy 1 d Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, mimo kwarantanny,...

e-wystawa "Kalenda e-wystawa

Uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych!...

KANGUR MATEMATYCZN KANGUR MATEMATYCZNY - przeniesienie zawodów

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny pod...

Wiosenna przerwa Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r....

Gminny Konkurs „ Gminny Konkurs „Różnorodność biologiczna” - ważne zmiany

Gminny Konkurs „Różnorodność biologiczna”...

DEKLARACJA WYBORU DEKLARACJA WYBORU    OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Plik deklaracji do pobrania....

Dane osobowe bezpi Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół „Dane ...

Kształcenie na od Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Informujemy, że na stronie MEN został udostępniony poradnik dla szkół „Kształcenie na odleg...

Bezpieczne korzyst Bezpieczne korzystanie z Internetu

Internet to nowoczesne medium, które odgrywa ogromną rolę w życiu młodego człowieka. Teraz kie...

Czytaj więcej

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek

  W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku. Szef MEN wskazał, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Zapowiedział jednocześnie przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek

Życzenia na Dzień Dziecka

Życzenia na Dzień Dziecka

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Czytaj całość
Organizacja pracy Organizacja pracy szkoły od 25.05.2020r. - klasy 4 - 8.

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów od dnia 25 maja 2020r. zostaną zorganizowane w ...

Tydzień zdrowia Tydzień zdrowia

Tydzień Zdrowia...

Organizacja pracy Organizacja pracy szkoły od 25.05.2020r. - klasy 1-3

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów od dnia 25 maja 2020r. przywraca się funkcjono...

Harmonogram rekrut Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępo...

Zasady przeprowadz Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w ...

Wygrana zależy od Wygrana zależy od nas wszystkich!

Uczniowie naszej szkoły zostali wytypowani do nagrody publiczności w programie ”Być jak Ignacy...

Konkurs Matematycz Konkurs Matematyczny KANGUR - Ważna informacja

Główny organizator Konkursu Matematycznego KANGUR podjął decyzję o przeprowadzeniu ww. konkursu...

Zmiana terminu kon Zmiana terminu konkursu

Zmiana terminu konkursu "Świetlik"...

Przygotowania do e Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny...

Kolejne etapy stop Kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół

Informacje nt. kolejnego etapu stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół....

Terminy rekrutacji Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje...

Pomagajmy sobie Pomagajmy sobie – oferty operatorów telekomunikacyjnych

Informacja ze strony MEN "Pomagajmy sobie – oferty operatorów telekomunikacyjnych"...

Zasady na lekcjach Zasady na lekcjach online

Zasady na lekcjach online....

Program „Z witam Program „Z witaminą na Ty” – dzień żółty

Program „Z witaminą na Ty” – dzień żółty....

Komunikat w sprawi Komunikat w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Komunikat w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny ...

e-wystawa "Kalenda e-wystawa

Chętni uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych w ramach obchodzonych w naszej szkole Szkolny...

Szkolne Tygodnie Z Szkolne Tygodnie Zdrowia

Szkolne Tygodnie Zdrowia...

Konstytucja Konstytucja

Konstytucja...

Harmonogram egzami Harmonogram egzaminów ósmoklasisty.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty....

Projekt ekologiczn Projekt ekologiczny

Projekt ekologiczny "Las w słoiku" Nasze działania nie tylko w Dniu Ziemi...

22 kwietnia - Mię 22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi...

Dzień Ziemi w Min Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu – zapraszamy do udziału on-line!

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji wspólnie z Ministerstwem Klimatu ...

Pucheroki z pierws Pucheroki z pierwszej d

Uczniowie klasy 1 d Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, mimo kwarantanny,...

e-wystawa "Kalenda e-wystawa

Uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych!...

KANGUR MATEMATYCZN KANGUR MATEMATYCZNY - przeniesienie zawodów

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny pod...

Wiosenna przerwa Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r....

Gminny Konkurs „ Gminny Konkurs „Różnorodność biologiczna” - ważne zmiany

Gminny Konkurs „Różnorodność biologiczna”...

DEKLARACJA WYBORU DEKLARACJA WYBORU    OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Plik deklaracji do pobrania....

Dane osobowe bezpi Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół „Dane ...

Kształcenie na od Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Informujemy, że na stronie MEN został udostępniony poradnik dla szkół „Kształcenie na odleg...

Bezpieczne korzyst Bezpieczne korzystanie z Internetu

Internet to nowoczesne medium, które odgrywa ogromną rolę w życiu młodego człowieka. Teraz kie...

Czytaj więcej

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek

  W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku. Szef MEN wskazał, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Zapowiedział jednocześnie przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek

Życzenia na Dzień Dziecka

Życzenia na Dzień Dziecka

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Czytaj całość
Organizacja pracy Organizacja pracy szkoły od 25.05.2020r. - klasy 4 - 8.

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów od dnia 25 maja 2020r. zostaną zorganizowane w ...

Tydzień zdrowia Tydzień zdrowia

Tydzień Zdrowia...

Organizacja pracy Organizacja pracy szkoły od 25.05.2020r. - klasy 1-3

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów od dnia 25 maja 2020r. przywraca się funkcjono...

Harmonogram rekrut Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępo...

Zasady przeprowadz Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w ...

Wygrana zależy od Wygrana zależy od nas wszystkich!

Uczniowie naszej szkoły zostali wytypowani do nagrody publiczności w programie ”Być jak Ignacy...

Konkurs Matematycz Konkurs Matematyczny KANGUR - Ważna informacja

Główny organizator Konkursu Matematycznego KANGUR podjął decyzję o przeprowadzeniu ww. konkursu...

Przygotowania do e Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny...

Kolejne etapy stop Kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół

Informacje nt. kolejnego etapu stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół....

Terminy rekrutacji Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje...

Pomagajmy sobie Pomagajmy sobie – oferty operatorów telekomunikacyjnych

Informacja ze strony MEN "Pomagajmy sobie – oferty operatorów telekomunikacyjnych"...

Zasady na lekcjach Zasady na lekcjach online

Zasady na lekcjach online....

Komunikat w sprawi Komunikat w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Komunikat w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny ...

Szkolne Tygodnie Z Szkolne Tygodnie Zdrowia

Szkolne Tygodnie Zdrowia...

Harmonogram egzami Harmonogram egzaminów ósmoklasisty.

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty....

Dzień Ziemi w Min Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu – zapraszamy do udziału on-line!

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji wspólnie z Ministerstwem Klimatu ...

Pucheroki z pierws Pucheroki z pierwszej d

Uczniowie klasy 1 d Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, mimo kwarantanny,...

KANGUR MATEMATYCZN KANGUR MATEMATYCZNY - przeniesienie zawodów

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny pod...

Wiosenna przerwa Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r....

DEKLARACJA WYBORU DEKLARACJA WYBORU    OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Plik deklaracji do pobrania....

Dane osobowe bezpi Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół „Dane ...

Kształcenie na od Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Informujemy, że na stronie MEN został udostępniony poradnik dla szkół „Kształcenie na odleg...

Bezpieczne korzyst Bezpieczne korzystanie z Internetu

Internet to nowoczesne medium, które odgrywa ogromną rolę w życiu młodego człowieka. Teraz kie...

Czytaj więcej