Historia Szkoły

Pierwsza powstała szkoła dwuklasowa tzw. trywialna, powstała w 1869 r. W roku 1914 Austriacy burzą wieś doszczętnie. W 1937 r. rozpoczęto budowę piętrowej i murowanej szkoły w centrum wsi. Została wysadzona przez Niemców w czasie działań wojennych. W 1947 r. rozpoczęto budowę nowej murowanej szkoły, w której obecnie znajduje się przedszkole. Jesienią 1999 r. rozpoczęto budowę nowoczesnego obiektu. Budynek oddano do użytku 1 września 2004 r. 

08.05.1949 Położono i poświęcono kamień węgielny pod budynek nowej szkoły podstawowej.

listopad 1952 Uczniowie z Bibic przychodzą do nowej szkoły.

grudzień 1953 Uczniowie z Węgrzc przychodzą do nowej szkoły.

1952-1967   Kierownikiem szkoły zostaje Michał Mól.

1967   Kierownikiem na krótko zostaje Karolina Sitko.

01.09.1968   Kierownikiem zostaje Józef Grudnik.

1969   Mieszkańcy Węgrzc fundują tablicę upamiętniającą 100. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego.

31.01.1970   Nadanie szkole imienia Stanisława Wyspiańskiego.

11.05.1974   Przy domu, w którym Wyspiański spędził ostatnie chwile życia, odsłonięto pamiątkowy obelisk.

01.09.1974  Dyrektorem zostaje Janina Grudnik.

18.02.1986  Powołano komitet pomocy szkole, który miał dofinansowywać rozbudowę budynku.

12.12.1987   Przed budynkiem szkoły odsłonięto popiersie Wyspiańskiego (proj. prof. B. Chromy).

16.03.1992   Jan Raziuk wygrywa konkurs na dyrektora szkoły. Objął stanowisko od 01.09.1992.

13.01.1995   Uroczyste 25-lecie nadania imienia szkole.

15.11.1996   Oddano do użytku wyremontowane sanitariaty.

01.09.1998   Dyrektorem zostaje mgr Jolanta Lepiarczyk.

01.09.1999   Powstaje Gimnazjum w Bibicach.

jesień 1999   Rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego.

03.06.2000   Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek szkolny.

01.09.2004   Odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2004/2005, połączona z oddaniem do użytku
nowego budynku.

01.09.2015   Dyrektorem zostaje mgr Beata Pieńkowska

01.09.2017  Przekształcenie Zespołu Szkół w Bibicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. S. Wyspiańskiego
w Bibicach.

01.09.2018 Dyrektorem zostaje mgr Anna Górka