Doradca zawodowy

CO ROBI  DORADCA ZAWODOWY W SZKOLE ?

Cele i działania szkolnego doradcy zawodowego

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  • bezrobocie
  • problemy zdrowotne,
  • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 1. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 2. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 3. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wybór szkoły ponadpodstawowej – REKRUTACJA

Szanowni Rodzice,

Drodzy uczniowie klas ósmych,

Już niebawem będziecie musieli podjąć ważną decyzję dotyczącą wyboru szkoły ponadpodstawowej, a co za tym idzie przyszłej ścieżki zawodowej.

Wybór szkoły średniej to niełatwe i odpowiedzialne zadanie. Jest to często pierwsza trudna decyzja w życiu każdego młodego człowieka. Często wielu uczniów staje przed poważnym dylematem – którą szkołę wybrać i w jakim kierunku kontynuować swoją edukację. Warto pamiętać, że trzeba nie tylko zdecydować do której szkoły chce się dostać ale także dopilnować różnych formalności i terminów.

Chcąc pomóc w tym niełatwym wyborze zachęcamy ósmoklasistów i rodziców do zapoznania się z warunkami i terminami rekrutacji do szkół średnich w załączonej prezentacji.

 
Ponadto zamieszczamy linki do stron, które mogą okazać się przydatne.

https://www.wybieramszkole.pl/

https://www.otouczelnie.pl/s/licea

https://mapakarier.org/

https://zawodometr.pl/

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings

https://www.ore.edu.pl/

https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

https://naszeszkoly.krakow.pl

Życzymy powodzenia!