20 listopada 2022

Rozśpiewany Tramwaj Patriotyczny w Krakowie

Rozśpiewany Tramwaj Patriotyczny w Krakowie

11 listopada 2022 r. w dzień upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości, uczniowie naszej szkoły brali udział w rozśpiewanym Tramwaju Patriotycznym. Wspólnie z mieszkańcami Krakowa, rodzinami z dziećmi, turystami, mogli śpiewać pieśni patriotyczne. Uczniowie z naszej szkoły przepięknie wprowadzili pasażerów w patriotyczny nastrój, uroczyście odśpiewując „Rotę”, pieśń „My Pierwsza Brygada” czy też „O mój rozmarynie”. Pasażerowie z entuzjazmem przyłączyli się do śpiewania. Patriotyczny Tramwaj kursował wokół Krakowskich Plant wzbudzając ogólne zainteresowanie.
Jest to doroczna akcja organizowana przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, w ramach projektu Młodzież Pamięta. Młodzież przez tę inicjatywę stara się podtrzymywać patriotyczne tradycje i pamięć o ważnych wydarzeniach z historii Polski.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości – uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.


Koordynatorzy akcji: Anna Sawczuk, Andrzej Wąsowski

19 listopada 2022

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w klasach 1-3

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w klasach 1-3

       Dnia 10 listopada przeddzień Narodowego Święta Niepodległości dzieci z klas 1- 3 spotkały się na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Wszyscy odświętnie ubrani z przypiętymi do stroju kokardami narodowymi uroczyście świętowaliśmy 104 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj.

            Na początku uczniowie klas 2 b i 2 e przypomnieli drogę jaka wiodła Polaków do odzyskania wolności po123 latach niewoli. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki.

W tym dniu rozbrzmiewały melodie takich pieśni jak: „ Szara piechota”, „ Przybyli ułani”, „Wojenko, wojenko”, „ Co to jest niepodległość?”, „ Niepodległa, niepokorna”.

Dzieci  dowiedziały się co to jest niepodległość i co oznacza słowo patriota.

godzinie 11.11 dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” i wspólnie odśpiewaliśmy „ Mazurka Dąbrowskiego”.

Świętując w szkole obchody Narodowego Święta Niepodległości uczniowie zrealizowali zadania w ramach udziału w Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”

Opracowanie: Katarzyna Madetko, Barbara Magiera

10 listopada 2022

Wolność to święta rzecz! Obchody niepodległościowe w Naszej szkole

Niepodległość państwa polskiego wydaje się dziś bardzo oczywista. W czasie pokoju inaczej rozumiemy wolność narodu i swobodę życia w naszym kraju. Jednak historia Rzeczypospolitej mówi nam o tym, jaką ogromną cenę musieli zapłacić nasi przodkowie, którzy nie żyli w wolnej Polsce. Nie mogli doświadczyć swobody w kraju, którego przez ponad wiek nie było na mapie Europy…

O tych dziejowych chwilach związanych z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości mogła się dowiedzieć młodzież naszej szkoły na historycznej prelekcji. W dniu 9 listopada w sali teatralnej odbyło się spotkanie, na którym gościem był pan Mariusz Zieliński, Dyrektor Publicznej Biblioteki w Zielonkach.

Pierwszym prelegentem był pan Jarosław Karwacki, który w prezentacji przypomniał rys historyczny ściśle związany z Narodowym Świętem Niepodległości. Przedstawił i omówił kilka map, ukazujących poszczególne rozbiory Rzeczypospolitej, powstanie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego oraz sytuację w Europie w dobie i wojny światowej w latach 1914-1918. Ciekawym fragmentem było porównanie map Polski wyzwolonej po 1918 r. z obszarem i granicami Polski współczesnej. Nie zabrakło tu wspomnienia o jednym z „ojców niepodległości” – Marszałku Józefie Piłsudskim i jego udziale w odzyskaniu niepodległości. Na zakończenie zostały przytoczone słowa premiera J. Moraczewskiego obrazujące ogromny entuzjazm tamtych listopadowych dni, a szczególnie 11 listopada 1918 r. , kiedy to powołano Polskę na mapę Europy.

Następnie głos zabrał pan Mariusz Zieliński. Jego ciekawe wystąpienie precyzyjnie uzupełniała prezentacja: Przez granice zaborów do niepodległości – Wielka wojna 1914 – 1918 na terenie gminy Zielonki. Pan Zieliński zaczął od omówienia mapy naszej okolicy, gdzie dokładnie przedstawił granice zaborów. Następnie mówił o powstaniu gminy Michałowice, co w dobie I wojny światowej ściśle łączy się z przemarszem I Brygady Kadrowej Józefa Piłsudskiego, która 6 sierpnia 1914 r. z krakowskich Oleandrów wyruszyła w stronę Kielc. Trasa zatem prowadziła przez wsie należące do gminy Michałowice, m.in.: przez Masłomiącą, Zerwaną, Garlicę. Ciekawie przedstawił tzw. rogatki, czyli miejsca, gdzie pobierano opłaty od sprowadzanych do miasta towarów, czyli podatek konsumpcyjny. W dalszej części Pan M. Zieliński zaprezentował forty, czyli budowle ziemne przystosowane do obrony okrężnej. Była to austriacka fortyfikacja wokół Krakowa powstała na rozkaz cesarza Franciszka Józefa po zlikwidowaniu autonomii Wolnego Miasta Kraków i wcieleniu go do imperium Habsburgów. Zaczęto budowę fortów artyleryjskich i pancernych. Pan Dyrektor omówił forty pancerne: Fort 45 a „Bibice”, Fort 45 „Zielonki”, Fort 47 a „Węgrzce”, Fort 44 a” Pękowice”. Była również okazja do wysłuchania fragmentu źródła, którym była kronika parafialna. Na zakończenie Pan Dyrektor M. Zieliński opowiedział historię zabytkowej kapliczki z 1916 r. znajdującej się w Zielonkach oraz podsumował, jak te ważne wydarzenia z historii Rzeczypospolitej, odzyskiwania przez nią wolności, wiążą się z historią naszej małej Ojczyzny.

Całość tej ciekawej lekcji historii uzupełniała wystawa przygotowana przez zespół biblioteki szkolnej: panią Paulinę Popiołek, pana Piotra Figurę i panią Ilonę Bańcerowską oraz piękna dekoracja wykonana przez panią Annę Węgrzynowicz-Szastak.

Warto podkreślić, że prelekcje historyczne wzbudzają poczucie przynależności do narodu, poszanowania dla symboli narodowych, dziedzictwa kulturowego i historycznego Rzeczypospolitej, a w szczególności rozbudzają umiłowanie wolności i niepodległości państwa.

Opracowanie: Eliza Emerla

12 października 2022

Raz na ludowo, nie na galowo…

Raz na ludowo, nie na galowo…

TYDZIEŃ KULTURY LUDOWEJ

w naszej szkole

Od 10 października 2022 r. trwają obchody Tygodnia Kultury Ludowej, który będzie poprzedzał Święto Stroju Krakowskiego. Uchwałą rady Gminy Zielonki zostanie on wpisany w działalność szkół w naszej gminie. Jest to doskonała okazja do budowania poczucia przynależności do wspólnoty regionalnej, lokalnej tożsamości oraz do więzi z historią swojej małej ojczyzny. Organizatorem święta jest Izba Regionalna działająca w strukturach Biblioteki Publicznej w Zielonkach. W wielu miejscach w Polsce oznaką wyróżnienia regionu jest m.in. strój. W naszej szkole też została przygotowana ekspozycja strojów krakowskich.

Można ją zauważyć na każdym piętrze, czy to w postaci mapy z zaznaczonymi obrazkami strojów regionalnych, kolorowych zdjęć chłopca i dziewczyny w strojach lub ubranych manekinów w stroje krakowskie.

11 października 2022 r. w sali teatralnej odbyła się żywa lekcja historii z udziałem gości. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Górka, która powitała zaproszonych gości. Byli to: Dyrektor Publicznej Biblioteki w Zielonkach, pan Mariusz Zieliński, radna gminy Zielonki i przedstawicielka Klubu Seniora z Węgrzec, pani Zofia Kot, sołtys wsi Węgrzce i jednocześnie radna gminy Zielonki, pani Magdalena Listoś, przedstawicielka Rady Rodziców, pani Izabela Mól-Truskolaska, przedstawicielka CKPiR w Zielonkach, pani Katarzyna Żak.

Prowadząca uroczystość E. Emerla zwróciła uwagę na szereg działań o charakterze ludowym, podejmowanych w naszej szkole przez nauczycieli i wychowawców. Są to m.in. warsztaty plastyczne, polegające na wykonywaniu z bibuły ozdób typu pajączek, czytanie legend regionalnych lub krakowskich, konkurs plastyczny – Ludowe motywy kwiatowe inspirowane strojem krakowskim, wystawy dotyczące historii stroju krakowskiego w naszej szkole, przybliżanie na zajęciach z wychowawcą twórczości ludowej malarki Katarzyny Gawłowej, związanej z regionem Zielonek, porównywanie wesel – współczesnego i tego ukazanego w filmie A. Wajdy „Wesele” zrealizowanego na podst. dramatu S. Wyspiańskiego pt. „Wesele”, wizyty w Izbie Regionalnej w Zielonkach, w Kulturotece w Bibicach. Uczniowie klas starszych będą mogli przeprowadzić etno-wywiad z babcią lub dziadkiem na temat kultywowania tradycji w naszym regionie.

Spotkanie było okazją do ogłoszenia wyników ankiety, przeprowadzonej przez Samorząd Uczniowski, która dotyczyła posiadania stroju krakowskiego przez

uczniów naszej szkoły i ich rodziców. Ankietowani wypowiadali się na temat posiadania też samych elementów stroju ludowego i sytuacji lub uroczystości , w których w tym stroju występują.

Na szczególną uwagę zasługiwały eksponaty zgromadzone w sali teatralnej, które związane są z życiem codziennym mieszkańców regionu, ich pracą i spędzaniem wolnego czasu, to m.in. narzędzia pracy stolarskiej (strug, piła), hafciarskiej, rolniczej (cep, sierp), do pracy w gospodarstwie – moździerz do rozdrabniania przypraw, żelazko z duszą, stare młynki, gliniane naczynia i wreszcie wytwory pracy rąk ludzkich – owoce i warzywa z pół. Całość uzupełniały polne kwiaty. Dekoracja sali i szkoły była możliwa dzięki zaangażowaniu nauczycieli :pani Małgorzaty Maruszak-Kobas, pani Anny Węgrzynowicz-Szastak, pana Andrzeja Wąsowskego, pani Joanny Otak, pana Macieja Ziobrowskieg, pani Pauliny Popiołek, pana Piotra Figury oraz nauczycieli ze świetlicy szkolnej.

Jako pierwszy prelegent wystąpił pan Jarosław Karwacki, nauczyciel historii i wosu, który w prezentacji o Zielonkach: Zielona sypialnia wielkiego Krakowa wzbogacił wiedzę słuchaczy w ciekawostki dotyczące zaludnienia, umiejscowienia, atrakcyjności regionu gminy. Podkreślał w niej elementy historyczne, zabytki i postacie związane z małą ojczyzną. Opisał herb gminy Zielonki i nawiązał do miejsc upamiętniających czasy zaborów, podkreślając granicę dwóch zaborów: rosyjskiego i austriackiego, które przedstawił na mapie. Ukazane na zdjęciach zabytki, uświadomiły słuchaczom walory naszego regionu.

W dalszej części wystąpił Dyrektor Mariusz Zieliński, który w niezwykle zajmujący sposób opowiadał o historii stroju krakowskiego i wzorze stroju od Zielonek, wyjaśniał różnice w elementach stroju w zależności od zamieszkania w Małopolsce. Tu na przykładzie strojów pani Dyrektor Anny Górki i pani Magdaleny Listoś tłumaczył wzory stroju z Raciborowic i „od Zielonek”. Tłumaczył posługując się mapą, które regiony i od którego roku posiadają strój z tego wzoru. Na kolejnych slajdach mogliśmy zobaczyć liczne zdjęcia strojów damskich i męskich noszonych w różnych porach roku. Na zakończenie Dyrektor Zieliński zaprosił nas w podróż w czasie, gdzie mogliśmy obejrzeć film, przedstawiający uroczystość Bożego Ciała, na którym zwraca uwagę liczba mieszkańców Zielonek uczestniczących w procesji w strojach krakowskich. Podkreślił, że strój regionalny wciąż żyje i nie jest on odkurzany na chwilę i tylko okazjonalnie, lecz jest noszony z dumą przez mieszkańców naszej ojczyzny.

Opracowanie: Eliza Emerla

11 października 2022

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Nasza Szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”.

Organizatorem Projektu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska.

Główne założenia i cele projektu:

  • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, szacunku do własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, uwrażliwienie na historię, folklor i tradycje Polski, dostrzeganie wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
  • uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
  • budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2022/2023

W ramach projektu dzieci będą realizować różne zadania, np. nauka hymnu, zasadzenie drzewa, nauka projektowej piosenki „Piękna Nasza Polska Cała”, tworzenie pocztówki swojej miejscowości.

            Szkolny koordynator projektu Barbara Magiera

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

4 października 2022

Tydzień Kultury Ludowej

Tydzień Kultury Ludowej