Projekty grantowe

logotypy - projekt grantowy

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

Grant 1 w gminie Zielonki

Gmina Zielonki otrzymała 74 864,87 zł na realizację Grantu 1 w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% współfinansowania i budżetu państwa w wysokości 15% współfinansowania.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach jako realizator ww. projektu otrzymała na jego wykonanie kwotę 30 478,02 zł.

Celem programu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

W ramach otrzymanych środków w 2023 r. do szkoły zostaną zakupione laptopy.


logotypy - projekt grantowy

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

Grant 3 w gminie Zielonki

Gmina Zielonki otrzymała 76 334,50 zł na realizację Grantu 3 w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% współfinansowania i budżetu państwa w wysokości 15% współfinansowania.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach jako realizator ww. projektu otrzymała na jego wykonanie kwotę 23 913,50 zł.

Celem programu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

W ramach otrzymanych środków od stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r. prowadzone będą dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Szkoła zakupi dla uczniów roczny dostęp do programu nauki matematyki „Matlandia” i „Matlandia Junior” oraz pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć.

Gmina Zielonki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych". Celem projektu jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania. Dofinansowanie projektu z UE: 74 864,87 PLN
Gmina Zielonki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.
Gmina Zielonki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych". Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom. Dofinansowanie projektu z UE: 76 334,50 PLN
Gmina Zielonki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.