2 marca 2024

Dni Mózgu

Dni mózgu
Dni Mózgu Podobnie jak w przypadku szachów, warcaby wpływają na zdolność logicznego myślenia, rozwijają pamięć i ułatwiają koncentrację. W świetlicy szkolnej i w klasach 4-8 odbędą się pogadanki “Jak dbać o nasz mózg?” Myśląca środa (06.03.2024r.) Na długich przerwach: 11:30-11:45, 12:30-12:45 chętni uczniowie będą mogli zagrać w szachy lub warcaby na czas. Uczniowie klas 1-3 w świetlicy szkolnej będą rozwiązywali różnej trudności krzyżówki, rebusy . Odbędą się również zajęcia z gimnastyki mózgu metodą Dennisona. Na korytarzu przy portierni będzie wystawa projekt “Mózgi przestrzenne” wykonany przez uczniów klas 7. Zdrowy piątek (08.03 2024r.) Uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawcami przygotują zdrowe, kolorowe śniadanie, zwracając uwagę na to jak prawidłowo odżywiać nasz mózg. Tańczący czwartek(07.03 2024 r.)Na długich przerwach 11:30-11:45, 12:30 -12:45 uczniowie klas 8 i 7 będą uczyć tańczyć “Belgijki” chętnych kolegów i koleżanki. W godzinach 9:50-10:35, 12:45-13:30 13:45-14:30 starsi uczniowie będą uczyć tańca również w świetlicy szkolnej.

10 lutego 2024

Akademia Kropelka

Kropla wody

Uczniowie klasy 2a i klasy 2c uczestniczyli w warsztatach z cyklu Akademia Kropelki organizowanych przez Wodociągi Miasta Krakowa. Zajęcia odbyły się na terenie 100-letniego Zakładu Uzdatniania Wody Bielany.  W trakcie zajęć edukacyjnych dzieci poznały obieg wody w przyrodzie oraz wpływ działalności człowieka na zasoby naturalne. Szczególnie ciekawą atrakcją dla uczniów było ułożenie sylwetki człowieka z puzzli. Dzięki tej zabawie, uczniowie dowiedzieli się ile wody jest w ludzkim ciele oraz jak ważna jest woda dla naszego zdrowia i życia.

Nagrodą za aktywne uczestnictwo w warsztatach były książeczki edukacyjne oraz bidony z trzciny cukrowej dla wszystkich uczestników.

Opracowanie: Renata Kwietniowska i  Dorota Wesołowska

4 lutego 2024

Program edukacyjny „Znamię! Znam je?”

Program edukacyjny „Znamię! Znam je" Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. ABCDE czyli tzw. „czerniakowe abecadło”

      W grudniu i styczniu 2023/2024 roku szkolnego na zajęciach biologii zostały przeprowadzone dla uczniów zajęcia profilaktyczne w ramach programu edukacyjnego „Znamię! Znam je?”. W programie udział wzięli obecni na zajęciach uczniowie klas siódmych naszej szkoły. Zajęcia przeprowadzili nauczyciele biologii.

Celem głównym programu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka, dlatego też celem przeprowadzonych przez nas zajęć było budowanie świadomości na temat czerniaka oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

Omówiono zagadnienia:

1. Charakterystyka czerniaka.
2. ABCDE czerniaka.
3. Kto jest w grupie zachorowania na czerniaka?.
4. Samobadanie skóry.
5. Złote zasady ochrony przed czerniakiem.

Podczas zajęć uczniowie poznali więc:
czym jest czerniak, jakie osoby są najbardziej narażone na jego rozwój, poznali zasady profilaktyki czerniaka oraz różnicowanie zmian podejrzanych o charakter nowotworowy na podstawie zasady ABCDE czyli tzw. „czerniakowe abecadło”. Ponadto obejrzeli film dostępny na stronie Akademia Czerniaka jak wykonać samobadanie skóry, rozwiązali quiz z wiedzy o czerniaku.  Na zakończenie uczniowie otrzymali ulotki z najważniejszymi informacjami na temat czerniaka oraz wypełnili anonimowe ankiety na temat programu.

Z ankiet jednoznacznie wynika, że dla uczniów temat był ważny i ciekawy. Uczniowie ocenili, że wiedzą, jak chronić się przed czerniakiem skóry oraz że obejrzą swoją skórę po powrocie do domu i zachęcą do tego inne osoby. Wielu było zaskoczonych, ile osób choruje i umiera z powodu czerniaka skóry. Uczniowie jednoznacznie stwierdzili, iż wiedzą, że solarium jest głównym czynnikiem wywołującym czerniaka. Cieszy także fakt, że prawie wszyscy uczniowie opisali właściwe, charakterystyczne cechy czerniaka.

Opracowanie:  mgr Beata Pieńkowska, dr Maciej Ziobrowski

27 stycznia 2024

„Klocki korbo” oraz „długopisy 3d”

Zajęcia koła biologicznego promującego zdrowie

      Podczas zajęć styczniowych w dniach 2, 9 i 16  stycznia 2024 r. na zajęciach „Koła biologicznego promującego zdrowie” uczestnicy koła- uczniowie klas piątych, szóstych oraz siódmych w swoich zespołach zdrowia korzystali z zestawów klocków korbo oraz długopisów 3d przy tworzeniu różnorodnych elementów przyrodniczych. Pomysłowość uczniów była bardzo duża. Pojawił się wodospad, owoce, warzywa, drzewa, słońce i chmury, biedronki, motyle i inne. Zajęcia bardzo podobały się uczniom- powstały ciekawe prace.

Opracowanie: mgr Beata Pieńkowska

26 stycznia 2024

Bieg po zdrowie w klasie 4A

Bieg po zdrowie – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej - klasa 4a

W klasie 4a realizowany jest program “Bieg po zdrowie – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej” opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia realizowane są na godzinie wychowawczej. Do tej pory zrealizowano trzy lekcje.

  • Palenie jest niezdrowe
  • Jak się nie dać złowić nałogowi
  • Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów.

 Uczniowie dowiedzieli się jakie negatywne skutki dla zdrowia przynosi palenie papierosów. Poznali pojęcia takie jak nałóg, uzależnienie. Dowiedzieli się jakie szkodliwe substancje znajdują się w papierosach. Realizacja programu odbywała się w formie prezentacji, dyskusji, pracy w grupie. Uczniowie stworzyli plakaty o szkodliwości papierosów.

Opracowanie: Maria Siudak

25 stycznia 2024

„Różnorodny świat bezkręgowców”– styczniowa wystawa szkolna

Różnorodny świat bezkręgowców

W październiku, listopadzie i grudniu na zajęciach biologii uczniowie klas szóstych poznawali ciekawy i różnorodny świat bezkręgowców.  Uczniowie poznali między innymi środowisko życia, budowę, znaczenie i wybranych przedstawicieli  różnych  grup bezkręgowców. Po teorii przyszedł czas na praktykę…

       Chętni uczniowie klas szóstych w ramach rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień biologicznych mogli w ramach zadania dodatkowego wykonać projekt/model wybranego przez siebie bezkręgowca. Wykonane prace uczniów były bardzo różnorodne, dokładne, estetycznie wykonane.  Uczniowie przy wykonaniu i prezentacji pracy wykazali się nie tylko celującą wiedzą z biologii, ale również talentem artystycznym


Autorami prac są:

KLASA 6A:
Ida Machaj
Maksymilian Marut
Krzysztof Olejnik
Emilia Sieklucka
Jan Więcek
Tobiasz  Żak

KLASA 6B:
Maria Borowska
Julia Solecka

KLASA 6C:
Hanna Borowicz
Wiktoria Krawczyk
Magdalena Rudy
Zuzanna Seweryn
Marek Trzos
Karolina Zygmuntowicz

KLASA 6D:
Hanna Figiel- Styrcz
Dawid Podgórski
Martyna Raszewska

KLASA 6E:
Estera Gabrukiewicz

Gratuluję Uczniom pomysłu, zaangażowania podczas wykonywania pracy
oraz wiedzy z zakresu budowy bezkręgowców.

Organizator wystawy: mgr Beata Pieńkowska