25 stycznia 2023

Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEiN i organizacja wypoczynku – zima 2022/2023

Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku

Rozpoczynamy ferie zimowe. Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżali na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest zachowanie podstawowych zasad i przepisów bezpieczeństwa.

Dni wolne od zajęć szkolnych w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej to doskonała okazja, aby zadbać o właściwy wypoczynek dzieci i młodzieży. Rodzice poszukują ciekawych ofert turystycznych odnoszących się do zainteresowań i uzdolnień dzieci, ale przede wszystkim chcą mieć pewność, że wybrana forma wypoczynku jest bezpieczna dla dziecka i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym odbywa się pod nadzorem kuratora oświaty.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczne-ferie-zimowe–o-czym-warto-pamietac

7 lutego 2022

Tydzień profilaktyki zagrożeń internetowych

Tydzień profilaktyki zagrożeń internetowych

fot. canva.com

Bezpieczeństwo w sieci staje się coraz większym wyzwaniem i ważnym tematem. Zdalne lekcje,  zdalna praca, wirtualne urzędy i sklepy – nasze życie przenosi się coraz bardziej do internetu i tym ważniejsze staje się bezpieczeństwo online.fot. canva.comBezpieczeństwo w sieci staje się coraz większym wyzwaniem i ważnym tematem. Zdalne lekcje,  zdalna praca, wirtualne urzędy i sklepy – nasze życie przenosi się coraz bardziej do internetu i tym ważniejsze staje się bezpieczeństwo online.

Głównym celem Tygodnia Profilaktyki Zagrożeń Internetowych  organizowanego w Naszej szkole w dniach 07.02.2022r. – 11.02.2022r.  jest inicjowanie  i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. Realizowany program  zapoznaje  z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 obchodzić będziemy 8 lutego pod hasłem „Działajmy razem!”.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

Tydzień Profilaktyki Zagrożeń Internetowych
Tydzień Profilaktyki Zagrożeń Internetowych – plakat promujący

26 stycznia 2022

XVI Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia ‒ Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji nr 108 RE o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych podpisanej w Strasburgu dn. 28 stycznia 1981 r. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Uznając konieczność pogodzenia podstawowych wartości, takich jak poszanowanie prawa do prywatności i swobody przepływu informacji między ludźmi, Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Zamiarem Rady Europy było ponadto uwrażliwienie obywateli na ochronę danych, a także poinformowanie ich o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. W tym dniu, w całej Europie odbywają się różnorodne spotkania, konferencje, warsztaty oraz inne imprezy towarzyszące, które są okazją do zdobycia wiedzy na temat ochrony danych osobowych, jak również umożliwiają  wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi się ochroną danych.

Rada Europy promuje inicjatywy i zapewnia spójność działań organizowanych w ramach tego Dnia. Każde państwo i/lub instytucja krajowa lub międzynarodowa może uczestniczyć w obchodach. Polska włączyła się w organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych w roku 2007 r. Podejmowane działania nie są finansowane ze środków Rady Europy.

Europejska Rada Ochrony Danych życzy wszystkim szczęśliwego Dnia Ochrony Danych Osobowych!

Przedstawiciele europejskich organów ochrony danych, członkowie Europejskiej Rady Ochrony Danych, życzą Państwu szczęśliwego i bezpiecznego Dnia Ochrony Danych Osobowych, przypadającego, jak co roku, 28 stycznia. Niech wszystkie uroczystości będą wartościowe, interesujące i rozwijające. Chrońmy nasze dane – nie tylko od święta.

źródło informacji: Dzień Ochrony Danych Osobowych – UODO

13 stycznia 2022

Bezpieczne ferie zimowe

Ferie zimowe to wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. Mały Samorząd Uczniowski przypomniał najmłodszym Uczniom numery alarmowe oraz przedstawił w formie obrazkowej proste zasady które sprzyjają bezpieczeństwu. Drodzy Uczniowie! Odpoczywajcie, cieszcie się przygodami, poznawaniem nowych miejsc oraz koleżanek i kolegów. Mamy nadzieję, że wrócicie wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci oraz wypoczęci, z nową energią do nauki.

Opiekun MSU Renata Kwietniowska
Nauczyciele klas 1-3