Sekretariat Szkoły

Praca sekretariatu szkoły w okresie wakacji

GODZINY PRACY SEKRETARIATU
Poniedziałek  9.00 – 17.00
Wtorek  7.30 – 15.30
Środa  7.30 – 15.30
Czwartek  DZIEŃ WEWNĘTRZNY
Piątek  7.30 – 15.30

Prosimy kontaktować się drogą elektroniczną – sekretariat@spbibice.edu.pl lub sp.sekretariat.bibice@zielonki.pl lub telefonicznie (12 285 88 21); 517 549 001.

Równocześnie mają Państwo możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach  na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.         

Sprawy uczniowskie np. wydawanie, podbijanie legitymacji, odbieranie decyzji w sekretariacie są załatwiane w godzinach 9.00 – 10.00 oraz od 13.30 – 14.30. Nie dotyczy bieżących zwolnień z zajęć lekcyjnych.

Szkoła Podstawowa im. S. Wyspiańskiego w Bibicach
ul. Kościuszki 56 a
32-087 Zielonki

tel.
(12) 285 88 21
517 549 001

fax:
(12) 285 88 21, w. 23

e-mail
sp.sekretariat.bibice@zielonki.pl

      Równocześnie mają Państwo możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach  na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP: 

Nasza Skrytka w ePUAP: spbibice
Link do ePUAP: Pismo Ogólne do Podmiotu Publicznego

Jak przekazać pismo do nas na platformie ePUAP ?
1. Wybierz pismo ogólne do podmiotu publicznego
2. ( ustaw / zmień ) adresata oraz wpisz : Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach