19 maja 2023

Rozkładu busa szkolnego

Bus szkolny

Rozkład jazdy busa szkolnego obowiązujący w dniach od 23.05.2023r. (wtorek) do 25.05.2023r. (czwartek):

przywóz: 7.20         odwóz: 12.30

W dniach 22.05.2022r.(poniedziałek) oraz 26.05.2023r. (piątek) bus szkolny nie będzie kursował.

Godzina przywozu/odwozu jest godziną odjazdu z pierwszego przystanku –  Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

Przystanki:  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach * os. Magiczne Wzgórze *
Węgrzce – Sudół * Dziekanowice (skrzyżowanie) * Bosutów I(przystanek) * Bosutów II (krzyż)* Bosutów III (remiza OSP) * Bosutów (ul. Leśna) * Boleń I (pętla autobusowa) * Boleń II (Dom Matejki) * Boleń III (gab. weterynaryjny) * Boleń IV  (ul. Legionistów) * Michałowice – Komora (Lewiatan) * ul. Graniczna (Banasiówka) * Las Michałowski * ul. Graniczna (przedszkole)* ul. Graniczna (Kwiaty polne) * ul. Na Czekaj I (ul. Bukowa – BP) * ul. Na Czekaj II (ul. Leśna) *  Bibice – centrum *
 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

28 lutego 2023

Zmiana rozkładu jazdy busa szkolnego

Bus szkolny

Rozkład jazdy busa szkolnego obowiązujący od dnia 03.03.2023r.:

Poniedziałek  
Przywóz:    7.10    9.50
Odwóz:     13.50   14.50  16.30
   
Wtorek  
Przywóz:    7.10     9.50
Odwóz:     14.50   16.30  17.20
 
Środa  
Przywóz:    7.10    9.50
Odwóz:     13.50   14.50    16.30
 
 Czwartek  
Przywóz:    7.10    9.50
Odwóz:     13.50   14.50    16.30
  Piątek  
Przywóz:    7.10    8.00   
Odwóz:    13.50   14.50   16.30
 

Godzina przywozu/odwozu jest godziną odjazdu z pierwszego przystanku –  Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

Przystanki:  Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach * os. Magiczne Wzgórze *
Węgrzce – Sudół * Dziekanowice (skrzyżowanie) * Bosutów I(przystanek) * Bosutów II (krzyż)* Bosutów III (remiza OSP) * Bosutów (ul. Leśna) * Boleń I (pętla autobusowa) * Boleń II (Dom Matejki) * Boleń III (gab. weterynaryjny) * Boleń IV  (ul. Legionistów) * Michałowice – Komora (Lewiatan) * ul. Graniczna (Banasiówka) * Las Michałowski * ul. Graniczna (przedszkole)* ul. Graniczna (Kwiaty polne) * ul. Na Czekaj I (ul. Bukowa – BP) * ul. Na Czekaj II (ul. Leśna) *  Bibice – centrum *
 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

7 lutego 2023

Informacja o zapisach dzieci z obwodu szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 (wymagane dokumenty

Materiały szkolne

fot. canva.com

W dniach od 13 do 21 lutego 2023 r. odbędą się zapisy do klasy I na rok szkolny 2023/2024 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce.

  Do klasy pierwszej  przyjmowane są dzieci:

 • 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisu dziecka można dokonać  w godzinach pracy sekretariatu albo przesyłając dokumenty poprzez platformę ePUAP.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

 • Zgłoszenie dziecka do klasy I – dotyczy tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałych (zameldowanych)  w obwodzie szkoły (docx) (pdf);
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata/ kandydatki (doc) (pdf);
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki (doc) (pdf);
 • dowód osobisty rodzica (do wglądu).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor ogłosi rekrutację zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy dziecka sześcioletniego) (docx) (pdf)

ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY ZIELONKI Z DNIA 24 STYCZNIA 2023 ROKU w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki.

ZARZĄDZENIE NR 16/2023 WÓJTA GMINY ZIELONKI Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 ROKU w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Zielonki.

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 należy złożyć następujące dokumenty:

Podanie o przyjęcie do świetlicy szkolnej (docx) (pdf)

Oświadczenie o zatrudnieniu matki i ojca (docx) (pdf)

29 grudnia 2022

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Pełnych spokoju, miłości i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz optymizmu, szczęścia i zdrowia w Nowym 2023 roku życzą Dyrektor wraz z całą społecznością szkolną Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach

13 grudnia 2022

Podziękowania dla Druhów Strażaków

Dyrektor wraz ze społecznością szkolną składają serdeczne podziękowania Druhom Strażakom z PSP w Krakowie oraz OSP w Bibicach  za odśnieżenie w dniu 13.12.2022r. dachu szkoły.

21 listopada 2022

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2022/2023

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie szkolnym kuratoryjnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego.

Do kolejnego rejonowego etapu zakwalifikowywało się 40 uczniów.

GRATULUJEMY!

Małopolski Konkurs Języka Polskiego

 1. Kacper Czarski kl. 8a
 2. Patrycja Czuber – kl. 8b
 3. Paulina Morzy – kl. 7a

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

 1. Patrycja Czuber – kl. 8b
 2. Matylda Depta – kl. 8a
 3. Bruno Durlak – kl. 8g
 4. Krzysztof Godzik – kl. 8b
 5. Igor Maziarz – kl. 8f
 6. Hanna Sakwa – kl. 8b
 7. Leon Stopka – kl. 8b

Małopolski Konkurs Chemiczny

 1. Jakub Cieślik – kl. 8a
 2. Florian Kajdy – kl. 8d
 3. Wojciech Parejko – kl. 8f

Małopolski Konkurs Geograficzny

 1. Kacper Czarski – kl. 8a
 2. Adrianna Gawlik – kl. 8d
 3. Julia Nowicka – kl. 8e
 4. Anna Olejak – kl. 8f
 5. Bartłomiej Pachoł – kl. 8f
 6. Weronika Skrzypek – kl. 8e
 7. Dawid Sobolewski – kl. 7a

Małopolski Konkurs Biologiczny

 1. Kacper Czarski – kl. 8a
 2. Barbara Bis – kl. 8e
 3. Leon Stopka – kl. 8b
 4. Marta Bania – kl. 6b
 5. Jagoda Głowaty – kl.8f
 6. Maja Pająk – kl. 7b

Małopolski Konkurs Historyczny

 1. Aleksander Megiel – kl. 6c
 2. Krzysztof Olejnik – kl. 5a
 3. Bartłomiej Pachoł – kl. 8f

Małopolski Konkurs z Fizyki

 1. Mateusz Wiśniowski – kl. 8g

Małopolski Konkurs Matematyczny

 1. Jakub Cieślik – kl. 8a
 2. Kacper Czarski – kl. 8a
 3. Kacper Małecki – kl. 8g
 4. Mikołaj Megiel – kl. 8b
 5. Adam Miłoś – kl. 8g
 6. Krzysztof Olejnik – kl. 5a
 7. Hanna Sakwa – kl. 8b
 8. Weronika Skrzypek – kl. 8e
 9. Mateusz Wiśniowski – kl. 8g

Małopolski Konkurs Informatyczny

 1. Mikołaj Megiel –  kl. 8c