2 marca 2024

Komunikat Dyrektora Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach informuje, że w wyniku zapisów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 wszystkie dzieci z obwodu szkoły zostały przyjęte.

Nie będzie prowadzona rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci spoza obwodu szkoły.

27 stycznia 2024

Informacja o zapisach dzieci z obwodu szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Materiały szkolne

W dniach od 29 stycznia do 09 lutego 2024 r. odbędą się zapisy do klasy I na rok szkolny 2024/2025 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w miejscowościach: Batowice, Bibice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce.

  Do klasy pierwszej  przyjmowane są dzieci:

  • 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6 letnie na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisu dziecka można dokonać  w sekretariacie w godzinach 8:00-15:00.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszenia.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE DZIECKA DO SZKOŁY:

  • Zgłoszenie dziecka do klasy I – dotyczy tylko i wyłącznie dzieci zamieszkałych (zameldowanych)  w obwodzie szkoły (docx) (pdf);
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania matki/opiekunki prawnej kandydata/ kandydatki (docx) (pdf);
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania ojca/opiekuna prawnego kandydata/ kandydatki (docx) (pdf);
  • dowód osobisty rodzica (do wglądu).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor ogłosi rekrutację zgodnie z harmonogramem.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (dotyczy dziecka sześcioletniego) (docx) (pdf)

Podanie o przyjęcie do świetlicy szkolnej (docx) (pdf)

Oświadczenie o zatrudnieniu matki i ojca (docx) (pdf)

27 stycznia 2024

Plan lekcji na rok szkolny 2023/2024

Plan lekcji 23_24

21 grudnia 2023

Życzenia świąteczne

Pełnych spokoju, miłości i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz optymizmu, szczęścia i zdrowia w Nowym Roku życzy Dyrektor wraz z całą społecznością szkolną Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach

Zapraszamy na muzyczny prezent dołączony do życzeń.

Nagranie przygotowane przez szkolny zespół wokalny pod kierunkiem pani Iwony Strojek oraz pani Sylwii Płusa-Lasek.

26 listopada 2023

Remont nawierzchni na ul. T. Kościuszki

Gmina Zielonki_logo

W dniach 20 – 30.11.2023 r. w ciągu ul. Tadeusza Kościuszki (od skrzyżowania z Drogą Krajową nr 7 do ul. Kościelnej) będą prowadzone prace związane z wymianą nawierzchni. W tym czasie będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Dostęp do przystanków Bibice Kościuszki będzie cały czas utrzymany. W związku z prowadzonymi pracami mogą występować utrudnienia w przejeździe i chwilowe wstrzymania w ruchu dla linii 247, 280 i 297. Prace będą wykonywane w technologii „połówkowej” i ruch będzie sterowany ręcznie. Zakończenie prac planowane jest na 30 listopada.

źródło: https://zielonki.pl/remont-nawierzchni-na-ul-t-kosciuszki/

4 października 2023

„Program dla szkół” w roku szkolnym 2023/2024

Nasza szkoła bierze udział w unijnym programie dla szkół

Nasza szkoła bierze udział w „Programie da szkół”. To unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V.

Uczniowie uczestniczący w programie otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne, są zobowiązani do ich spożywania oraz uczestniczą w działaniach o charakterze edukacyjnym.

Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat poznają smaki zdrowych przekąsek.

Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Ich celem jest zwiększenie jego rozpoznawalności oraz budowanie świadomości rodziców i nauczycieli dotyczącej ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci.

Aby przystąpić do programu konieczne jest  wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dzieci w programie.

Warunki udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2023/2024 dostępne w poniższym linku:

https://www.programdlaszkol.org/download/Warunki-udzialu-w-Programie-dla-szkol_2023-2024,565.pdf/view