10 listopada 2022

Wolność to święta rzecz! Obchody niepodległościowe w Naszej szkole

Niepodległość państwa polskiego wydaje się dziś bardzo oczywista. W czasie pokoju inaczej rozumiemy wolność narodu i swobodę życia w naszym kraju. Jednak historia Rzeczypospolitej mówi nam o tym, jaką ogromną cenę musieli zapłacić nasi przodkowie, którzy nie żyli w wolnej Polsce. Nie mogli doświadczyć swobody w kraju, którego przez ponad wiek nie było na mapie Europy…

O tych dziejowych chwilach związanych z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości mogła się dowiedzieć młodzież naszej szkoły na historycznej prelekcji. W dniu 9 listopada w sali teatralnej odbyło się spotkanie, na którym gościem był pan Mariusz Zieliński, Dyrektor Publicznej Biblioteki w Zielonkach.

Pierwszym prelegentem był pan Jarosław Karwacki, który w prezentacji przypomniał rys historyczny ściśle związany z Narodowym Świętem Niepodległości. Przedstawił i omówił kilka map, ukazujących poszczególne rozbiory Rzeczypospolitej, powstanie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego oraz sytuację w Europie w dobie i wojny światowej w latach 1914-1918. Ciekawym fragmentem było porównanie map Polski wyzwolonej po 1918 r. z obszarem i granicami Polski współczesnej. Nie zabrakło tu wspomnienia o jednym z „ojców niepodległości” – Marszałku Józefie Piłsudskim i jego udziale w odzyskaniu niepodległości. Na zakończenie zostały przytoczone słowa premiera J. Moraczewskiego obrazujące ogromny entuzjazm tamtych listopadowych dni, a szczególnie 11 listopada 1918 r. , kiedy to powołano Polskę na mapę Europy.

Następnie głos zabrał pan Mariusz Zieliński. Jego ciekawe wystąpienie precyzyjnie uzupełniała prezentacja: Przez granice zaborów do niepodległości – Wielka wojna 1914 – 1918 na terenie gminy Zielonki. Pan Zieliński zaczął od omówienia mapy naszej okolicy, gdzie dokładnie przedstawił granice zaborów. Następnie mówił o powstaniu gminy Michałowice, co w dobie I wojny światowej ściśle łączy się z przemarszem I Brygady Kadrowej Józefa Piłsudskiego, która 6 sierpnia 1914 r. z krakowskich Oleandrów wyruszyła w stronę Kielc. Trasa zatem prowadziła przez wsie należące do gminy Michałowice, m.in.: przez Masłomiącą, Zerwaną, Garlicę. Ciekawie przedstawił tzw. rogatki, czyli miejsca, gdzie pobierano opłaty od sprowadzanych do miasta towarów, czyli podatek konsumpcyjny. W dalszej części Pan M. Zieliński zaprezentował forty, czyli budowle ziemne przystosowane do obrony okrężnej. Była to austriacka fortyfikacja wokół Krakowa powstała na rozkaz cesarza Franciszka Józefa po zlikwidowaniu autonomii Wolnego Miasta Kraków i wcieleniu go do imperium Habsburgów. Zaczęto budowę fortów artyleryjskich i pancernych. Pan Dyrektor omówił forty pancerne: Fort 45 a „Bibice”, Fort 45 „Zielonki”, Fort 47 a „Węgrzce”, Fort 44 a” Pękowice”. Była również okazja do wysłuchania fragmentu źródła, którym była kronika parafialna. Na zakończenie Pan Dyrektor M. Zieliński opowiedział historię zabytkowej kapliczki z 1916 r. znajdującej się w Zielonkach oraz podsumował, jak te ważne wydarzenia z historii Rzeczypospolitej, odzyskiwania przez nią wolności, wiążą się z historią naszej małej Ojczyzny.

Całość tej ciekawej lekcji historii uzupełniała wystawa przygotowana przez zespół biblioteki szkolnej: panią Paulinę Popiołek, pana Piotra Figurę i panią Ilonę Bańcerowską oraz piękna dekoracja wykonana przez panią Annę Węgrzynowicz-Szastak.

Warto podkreślić, że prelekcje historyczne wzbudzają poczucie przynależności do narodu, poszanowania dla symboli narodowych, dziedzictwa kulturowego i historycznego Rzeczypospolitej, a w szczególności rozbudzają umiłowanie wolności i niepodległości państwa.

Opracowanie: Eliza Emerla