20 marca 2022

22 marca 2022r Światowy Dzień Wody

22 marca 2022r Światowy Dzień Wody

W naszej szkole z okazji “Światowego Dnia Wody” planujemy szereg działań, aby uświadomić i przypomnieć młodzieży szkolnej, jak ważna i bezcenna jest woda.

Przed nami między innymi: pogadanki klasowe o wodzie, w wybranych oddziałach odbędą się zajęcia tematyczne “Woda- źródło życia i zdrowia”, “Jak chronić wodę przed zanieczyszczeniami?”, “Po co nam woda?”, wystawy plakatowe, wspólne picie wody, a na zajęciach kół zainteresowań i na świetlicy szkolnej doświadczenia z wodą i inne akcje edukacyjne.

Pamiętajmy! O wodę należy dbać codziennie.

Zespół Promocji Zdrowia

Światowy Dzień Wody - plakat informacyjny