3 kwietnia 2022

Projekt klasy 2c ,,Polacy nie gęsi”

Projekt klasy 2c ,,Polacy nie gęsi" w ramach realizacji programu ,,Piękna nasza Polska cała"

W ramach realizacji projektu ,,Piękna nasza Polska cała” uczniowie klasy 2c zaangażowali się w pracę nad zagadnieniem ,,Polacy nie gęsi”. Zadaniem uczniów było zapoznać się z wybranymi przysłowiami i ich znaczeniem a następnie w parach lub indywidualnie je zilustrować. Było to dla nich duże wyzwanie (sądzę, że dla niejednego dorosłego również takim byłoby), które zakończyło się sukcesem. Myślę, że dzięki pracy nad tym tematem, choć część uczniów zapamiętała wybrane przysłowia i w odpowiednich sytuacjach życiowych chętnie ich użyje, pokazując bogactwo języka polskiego. 

Opracowanie: Katarzyna Bartosik