11 maja 2022

Nasza Szkoła będzie współpracować z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

Nasza Szkoła będzie współpracować z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

10 maja 2022r. nasza szkoła  podpisała wzajemną umowę o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Celem umowy jest m.in. wspólne promowanie nauki w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych oraz współpraca przy tworzeniu inicjatyw związanych z szeroko rozumianą edukacją młodzieży.  

Umowa została podpisana  podczas spotkania w naszej szkole. Z ramienia Uniwersytetu Rolniczego umowę podpisał Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK, a z ramienia Szkoły – dyrektor Anna Górka. Wraz z Panem Profesorem do naszej szkoły przybyli prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć, Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich na Wydział Technologii Żywności – UR w Krakowie, dr inż. Michał Szanduła, Dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego URK oraz mgr inż. Izabella Majewska, rzecznik prasowy URK. W spotkaniu uczestniczyli również Pani Anna Soblik, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, wicedyrektorzy Szkoły – Panie Monika Sikoń i Katarzyna Goraj-Zębala, Pani Izabela Kowalczyk-Sakwa, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz uczniowie z Zarządu Samorządu Uczniowskiego: Szymon Prażmowski , Michelle Szczepańska oraz Tymoteusz Drozd. 

Uniwersytet objął patronatem klasy, które w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych kładą nacisk na nauczanie przedmiotów rolniczych, przyrodniczych, biologicznych i chemicznych, związanych z kierunkami kształcenia prowadzonymi przez Uczelnię. Uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach laboratoryjnych oraz pokazach eksperymentalnych z chemii w laboratorium Uczelni, a także w zajęciach prowadzonych przez pracowników UR.