27 czerwca 2022

Uroczyste zakończenie Szkoły Podstawowej przez uczniów klas ósmych

Uroczyste zakończenie szkoły podstawowej przez uczniów klas ósmych

     W dniu 23 czerwca 2022 r. punktualnie o godzinie 17:00 odbyła się w sali gimnastycznej uroczystość zakończenia szkoły podstawowej przez uczniów klas ósmych. Uroczystość poprowadził Pan Robert Smołka. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły przybyli na uroczystość goście- nauczyciele uczący w klasach ósmych, rodzice uczniów, w tym przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie klas ósmych w strojach galowych, przedstawiciele klas siódmych i oczywiście dyrektor szkoły Pani Anna Górka, wicedyrektorzy szkoły Pani Eliza Emerla, Pani Katarzyna Goraj- Zębala i Pani Monika Sikoń oraz wychowawcy klas ósmych odśpiewali hymn Polski, a następnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas ósmych. Po ślubowaniu Pani dyrektor Anna Górka przywitała przybyłych na uroczystość, podziękowała nauczycielom za całoroczną pracę i skierowała kilka zdań do absolwentów życząc im między innymi dalszych sukcesów. Dyrektor szkoły zwróciła uwagę na dużą ilość uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem (69) oraz odczytała listę uczniów (14), którzy wpisali się do Złotej Księgi. Po wystąpieniu Pani dyrektor Anny Górki, głos zabrała wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Pani Magdalena Bis.

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie przez Panią dyrektor i wychowawców klas ósmych listów pochwalnych uczniom, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem oraz listów gratulacyjnych dla rodziców wyróżnionych uczniów. Wychowawcy przekazali dyplomy podziękowania rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły, życzliwość i wsparcie. Po tym uroczystym momencie nastąpiło pożegnanie uczniów klas ósmych przez przedstawicieli uczniów klas siódmych, zostały odczytane słowa skierowane do najstarszych uczniów, w tym do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz przekazano drobne upominki (tarcze szkoły) uczniom klas ósmych. Pani dyrektor Anna Górka wręczyła dyplomy uczniom za rzetelną pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz dyplom dla uczennicy klasy 8e za 100% frekwencję. Został odśpiewany hymn Szkoły i po zakończonej części oficjalnej uczniowie klas ósmych zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Uczniowie zatańczyli poloneza były wzruszające recytacje, prezentacja przedstawiająca uczniów w ciągu ośmiu lat ich pobytu w szkole podstawowej oraz na koniec radosna belgijka. Po programie artystycznym uczniowie klas ósmych wręczyli w ramach podziękowania kwiaty dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom. Zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia klas ósmych z wychowawcami. Na tym uroczystość zakończono.

      Następnego dnia w dniu 24 czerwca 2022 r. o godzinie 8:00 odbyły się w wyznaczonych salach krótkie spotkania z wychowawcami, podczas których uczniowie klas ósmych odebrali świadectwa ukończenia szkoły, odbyły się pogadanki na temat bezpiecznych wakacji oraz złożone zostały ostatnie życzenia dalszych sukcesów w życiu osobistym i na kolejnych etapach edukacyjnych. Było uroczyście, miło i wzruszająco.

Wychowawcy klas ósmych:
Małgorzata Maruszak- Kobas,
 Maja Megiel,
Beata Pieńkowska,
Łukasz Osuch,
Jarosław Ozga