28 czerwca 2022

„Trzymamy Formę”- działania promujące zdrowie
w roku szkolnym 2021/2022- podsumowanie.

     W roku szkolnym 2021/2022 zostały zgodnie z planem podjęte i zrealizowane liczne działania promujące zdrowie dostosowane do wieku i potrzeb uczniów naszej szkolnej społeczności. Ze względu na czas epidemii zmieniono formułę realizacji niektórych działań, nadal omawialiśmy zagadnienia dotyczące profilaktyki koronawirusa (pogadanki, gazetki, instrukcje dotyczące zachowania higieny na co dzień) oraz podjęliśmy wiele rozmów wspierających dzieci/ młodzież szkolną w tym trudnym czasie. O podejmowanych przez nas działaniach można na bieżąco przeczytać na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce” Szkoła Promująca Zdrowie” https://spbibice.edu.pl/kategoria/zdrowie/oraz  w aktualnościach.

Przykładowe, zrealizowane przez naszą społeczność szkolną projekty/działania:


1.Program profilaktyczny „Bieg po zdrowie” – klasy czwarte-  szkoła uzyskała certyfikat.
2. Program profilaktyczny „Trzymaj Formę” – klasy piąte oraz klasy 6-8 (realizacja elementów programu)- szkoła uzyskała  certyfikat.
3. „Program dla szkół- owoce, warzywa i mleko w szkole”- dla uczniów klas 1-5.
4. Szkolny Tydzień Zdrowia – 9-13 V 2022 r. „Dbać o zdrowie ważna sprawa, więc korzystaj z tego prawa”- wiele ciekawych zrealizowanych działań np. Szkolny Konkurs Recytatorski „W krainie zdrowia”, warsztaty kulinarne z uczestniczą MasterChefa, wyzwania biologiczne, Turniej Zdrowia, zdrowy poczęstunek i inne
4. Odbyły się wystawy szkolne przygotowane przez uczniów klas 7-8 dla uczniów „Piramida zdrowego żywienia”, „Dzień Drzewa”’ „Ekosystem w słoiku”, „Badanie czystości powietrza za pomocą skali porostowej”.
5.Uczniowie uczestniczyli w kołach zainteresowań, licznych zawodach, turniejach sportowych z sukcesami.
6. Uczniowie wzięli udział w różnych projektach, warsztatach promujących zdrowie, akcjach np. „Zielona świetlica”, „Dzień czystego powietrza”, „Dzień Ziemi”, „Dzień wody”.
7. Wybrane klasy realizują programy autorskie np.”Nauka i doskonalenie pływania dla uczniów klas 2-3 uczęszczających na świetlicę szkolną”
8. Na świetlicy szkolnej zrealizowano różnorodne, ciekawe zajęcia zgodnie  z „Hasłami tygodni”.
9. Bardzo dużo ciekawych inicjatyw odbyło się w edukacji wczesnoszkolnej np. „Jarzynowa gimnastyka”, „Kanapkowy patrol”, konkurs „Najzdrowsza kanapka”. „Ludki owocowo- warzywne”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”- zabawy taneczne.
10. Gminny konkurs „Gra o zdrowie” dla chętnych uczniów klas starszych z gminy Zielonki.
11. Szkolny Konkurs Przyrodniczy „Przyrodniczy mistrz”.
12. Warsztaty, spotkania w klasach ze specjalistami szkolnymi, współpraca z pielęgniarką szkolną.
13. Realizacja w oddziałach planów wychowawczych (tematy dotyczące szeroko rozumianego zdrowia).

14. Współpraca z Oddziałem Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Krakowie –realizacja programów profilaktycznych, szkoła prelegentem na konferencji,  konkurs przygotowany dla uczniów naszej szkoły  przez PSSE w Krakowie „Krótki wierszyk o zdrowiu” .

Co przed nami- w roku szkolnym 2022/2023?

 • szkoła nadal będzie podejmować liczne, różnorodne działania promujące zdrowie,
  w tym zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych,
 • będziemy kontynuować podjęte działania w tym kontynuowane będą  programy profilaktyczne „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj Formę”,
 • wspólnie ze szkolnymi specjalistami będziemy nadal motywować i wspierać uczniów,
 • w zaplanowane działania będzie angażowana w miarę możliwości znaczna część społeczności szkolnej,
 • szkoła nadal podejmować będzie współpracę z instytucjami pozaszkolnymi
  z dziedziny promocji zdrowia,
 • planujemy Szkolny Tydzień Zdrowia w maju, ale trudno w tym momencie określić jaką przyjmie formę,
 • wybór realizowanych nowych działań uzależniony będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej i trybu kształcenia

 Zespół ds. Promocji Zdrowia
opracowanie: mgr Beata Pieńkowska