28 czerwca 2022

Wybory do Samorządu Uczniowskiego  

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniach 7-8 czerwca w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023. Kandydatami mogli zostać uczniowie, którzy na co dzień wykazują się godną do naśladowania postawą. Następnie, kandydaci wykonali plakaty wyborcze, na których opisali siebie oraz swoje obietnice wyborcze. W dniu 6 czerwca odbyła się cisza wyborcza, a w dniach 7-8 wybory. Każdy wyborca otrzymał kartę, na której były umieszczone imiona i nazwiska kandydatów. Ponadto uczniowie wybrali również opiekunów wśród nauczycieli. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się na sali teatralnej w dniu 10 czerwca.  

Opracowanie: Magdalena Gazda