4 lipca 2022

Odbiór zaświadczeń o wynikach z Egzaminu

Odbiór zaświadczeń o wynikach Egzaminu

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniu 8.07.2022r. (piątek), według następującego harmonogramu:

9.00 – 9.30 – klasa 8a

9.30 – 10.00 – klasa 8b

10.00 – 10.30 – klasa 8c

10.30 – 11.00 – klasa 8d

11.00 – 11.30 – klasa 8e

Po zaświadczenie uczniowie klas ósmych przychodzą osobiście (z legitymacją szkolną) i zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez szkołę.  Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba. W takiej sytuacji rodzic powinien okazać swój dowód tożsamości. Osoba upoważniona powinna posiadać upoważnienie przekazane przez rodzica ucznia oraz dowód osobisty.

Jeśli ktoś z różnych względów nie może zgłosić się po odbiór zaświadczenia w wyznaczonym dniu tj. 08.07.2022 r. (piątek), to prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły.

Przypominamy również o konieczności przekazania zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do wybranych przez kandydatów szkół ponadpodstawowych w wymaganym terminie (do 12.07.2022r.).