2 października 2022

Poznajemy Kraków i dobrze się bawimy!

Koło Miłośników Krakowa

24 września uczniowie z klasy VI c wyjechali na sobotnią wycieczkę „Planty – W kamieniu i metalu” w ramach Koła Miłośników Krakowa. Na zajęciach wykorzystane zostały materiały z TRInO (Turystyczno-Rekreacyjnej Imprezy na Orientację – trino.pttk.pl), co pozwoliło uczestnikom poznawać w interesujący sposób walory turystyczno-krajoznawcze Plant krakowskich. Obiektem zainteresowania były pomniki i tablice pamiątkowe, m.in.: Kopernika, Jadwigi i Jagiełły, Rejtana, Jana Matejki, Michała Bałuckiego, Aleksandra Fredry. Przy okazji można było przypomnieć sobie trochę faktów z historii Polski. Zajęcia Koła Miłośników Krakowa to bowiem korelacja wiadomości z różnych dziedzin oraz połączenie nauki z rozrywką.

Jeśli chciałbyś Kraków zwiedzić:

obejrzeć pomniki z kamienia i miedzi,

podoba Ci też się każda wycieczka nowa,

to zapisz się do Koła Miłośników Krakowa!

(autor: Franek N.)

Prowadząca koło: Józefa Nocoń