20 października 2022

Projekt edukacyjny na temat zanieczyszczenia i ochrony powietrza

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym na temat zanieczyszczenia i ochrony powietrza

16 listopada naszej szkole przekazany został przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED. Urządzenia zostały zamontowane na zachodniej ścianie budynku szkoły (ściana od strony parkingu).

Podczas realizacji projektu uczniowie będą mieli możliwość poznać i pogłębić wiadomości na temat zanieczyszczenia i ochrony powietrza m.in.  korzystając z  materiałów edukacyjnych umieszczonych na stronie  https://powietrze.malopolska.pl/materialy-edukacyjne