18 lutego 2023

Muzeum Narodowe w Krakowie

Uczniowie w trakcie zwiedzania słuchający pani przewodnik

Uczniowie klas 3c i 3e uczestniczyli w programie „Krakowiaczek” w Muzeum Narodowym w Sukiennicach. Pani przewodnik w ciekawy sposób opowiadała o dziełach polskich malarzy. Podczas zajęć uczniowie wypełniali karty pracy sprawdzające zdobytą wiedzę.

Opracowanie: Andrzej Wąsowski, Małgorzata Przewoźnik, Katarzyna Bartosik