9 marca 2023

Chemiczno – fizyczny projekt edukacyjny o wodzie

Światowy Dzień Wody

Uczniowie klas siódmych!

Zapraszamy Was do udziału w chemiczno-fizycznym projekcie edukacyjnym. Tematyką projektu jest woda. Głównym celem projektu jest uwrażliwienie nas wszystkich na pogłębiający się problem coraz większego zapotrzebowania na wodę i zmniejszających się jej zasobów. Szacuje się, że woda słodka, niezbędna do życia stanowi zaledwie 2,5% wszystkich zasobów wody na naszej planecie, z czego tylko 1% zdatny jest do picia. Termin realizacji projektu nie jest przypadkowy, bo wiąże się z obchodzonym na całym świecie 22 marca Światowym Dniem Wody. W tym roku hasłem przewodnim Światowego Dnia Wody jest „Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka”. Tym projektem chcemy zainspirować Was do podjęcia zespołowych działań edukacyjnych mających na celu szerzenie idei Światowego Dnia Wody i pogłębiania Waszej wiedzy z zakresu ogólnie pojętej ekologii. Woda to życie. To ona jest rozpuszczalnikiem elektrolitów i związków powstających w procesach metabolicznych, a także naturalnym środkiem transportu składników odżywczych, witamin i hormonów. Odpowiada również za zachowanie równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w organizmie człowieka, a jej niedobór prowadzi do zaburzenia wewnątrzustrojowej homeostazy i procesów termoregulacji. W związku z tym ważne jest codzienne picie wody. Sięgajmy po nią jak najczęściej. Pamiętajmy, aby o nią dbać!

Projekt edukacyjny jest nieobowiązkowy! Ci z Was, którzy zdecydują się na udział w projekcie otrzymają oceny cząstkowe celujące z chemii i fizyki.

Ogólne warunki udziału w projekcie:

· W projekcie mogą wziąć udział uczniowie z klas siódmych naszej szkoły;

· Uczniowie tworzą Zespoły- grupy naukowe 3 – 5 osobowe. Zespoły- grupy naukowe mogą tworzyć uczniowie z różnych klas;

· Zespoły- grupy naukowe wykonują trzy zadania. Jedno zadanie wybierają z chemii, drugie zadanie z fizyki, a trzecie z zadań do wyboru:

Zadanie z chemii: Wybierzcie dwie dostępne na rynku polskim wody: źródlaną i mineralną. Podajcie ich nazwy, porównajcie ich skład, cenę, miejsce pozyskiwania. Wyszukajcie informacje dla kogo ta woda jest dedykowana i jaką rolę pełnią w naszym organizmie zawarte w wodach minerały. Przedstawcie wyniki swojej analizy w postaci prezentacji lub filmu.

Zadanie z fizyki: Wykonajcie doświadczenie umożliwiające identyfikację wody na przykład poprzez wyznaczenie jej gęstości lub wyznaczenie ciepła właściwego. Przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi TIK nagrajcie i zmontujcie film z przeprowadzonego doświadczenia, w którym zamieszczony zostanie cel doświadczenia, informacja o wykorzystanych pomocach, wykonywanych czynnościach oraz wnioskach wynikających z wykonanego doświadczenia. Mile widziane będą filmy z atrakcyjną oprawą i montażem.

Zadania do wyboru:

1. Przez okres 4 dni monitorujcie stan zużycia wody w Waszych domach. Porozmawiajcie z rodzicami, do czego zużywa się największą ilość wody. Spróbujcie znaleźć lub zaproponować sposoby, które rozwiążą problem gospodarki wodą w Waszych domach. Wykonajcie prezentację Waszych obserwacji i wniosków. To zadanie możecie wykonać również w formie podcastu. Efekty pracy należy zamieścić w grupie w aplikacji Teams.

2. Przygotujcie wiersz lub piosenkę zachęcającą do oszczędzania wody. Wyrecytowany wiersz lub skomponowaną piosenkę możecie nagrać w formie pliku dźwiękowego, który należy udostępnić w grupie w aplikacji Teams.

3. Przygotujcie dowolną grę planszową dotyczącą wody. Technika, sposób wykonania dowolna. Pobudźcie swoją kreatywność i wyobraźnię. Projekt gry wraz z pełnym opisem i ilustracjami należy zamieścić w grupie w aplikacji Teams.

· Zespół- grupa naukowa przydziela między sobą zadania do wykonania. Wymiana informacji lub postępów realizacji projektu może odbywać się bezpośrednio między uczniami lub za pomocą dostępnych narzędzi TIK (np. Teams, OneDrive, Canva);

· Uczniowie zgłaszają Zespół- grupę naukową (imiona i nazwiska uczniów) koordynatorom projektu Pani Małgorzacie Maruszak-Kobas i Panu Jarosławowi Ozdze, którzy tworzą grupy w aplikacji Teams;

· Projekt będzie realizowany w dniach od 20 marca do 5 kwietnia 2023 roku;

· W ostatnim dniu projektu Zespoły- grupy naukowe zamieszczają ostateczną wersję zrealizowanego projektu w swojej grupie w aplikacji Teams;

· Najciekawsze projekty będą prezentowane na szkolnej stronie internetowej oraz wyświetlone na ekranie w głównym holu szkoły.

Serdecznie zapraszamy Was do udziału w projekcie edukacyjnym!

Życzymy owocnej pracy naukowej!

Koordynatorzy projektu: Małgorzata Maruszak-Kobas- nauczyciel chemii, Jarosław Ozga- nauczyciel fizyki

Chemiczno - fizyczny projekt edukacyjny o wodzie • doświadczenie fizyczne • chemiczna analiza wody • zadanie do wyboru
Chemiczno – fizyczny projekt edukacyjny o wodzie