28 kwietnia 2023

Program Profilaktyczny „Trzymaj Formę” w klasie Vb w roku szkolnym 2022/23

Program Profilaktyczny „Trzymaj Formę” w klasie 5b

W roku szkolnym 2022 / 23 zrealizowano Program „Trzymaj Formę” w klasie Vb w Szkole Podstawowej w Bibicach.

Po zapoznaniu się z materiałami zaplanowano i  podjęto działania w klasie.

W ramach pracy z zespołem klasowym przeprowadzono wiele lekcji z wychowawcą poświęcone realizacji Programu. Lekcje były poświęcone w całości lub w części realizacji programu Trzymaj Formę. Uczniowie zostali zapoznani z metodą projektu, nakreślono problem, który będzie poruszany, określono cele i sposób realizacji.

Uczniowie utworzyli grupy zadaniowe dobierając się w zespoły.

Uczniowie dyskutowali z wychowawcą na temat ich codziennej diety, wraz z wychowawcą sprawdzali deklarowaną zawartość cukru w różnych produktach, które spożywają.

Uczniowie przygotowali ankietę dla młodszych uczniów, która została zmodyfikowana przy wspólnej pracy z wychowawcą.

22 marca 2023r. uczniowie klasy V B na postawie podjętych działań przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną pt. „Jak zdrowo się odżywiać?”

4 kwietnia 2023r. uczniowie klasy VB przekazali uczniom z wybranych klas I-III przygotowane samodzielnie ulotki pt. „Jesz zdrowo, wyglądasz bombowo!”.

Uczniowie chętnie podejmowali działania w ramach programu. Przy okazji poznawania zasad zdrowego stylu życia rozwijali swoją kreatywność, umiejętność pracy w grupie a także umiejętność prezentacji przygotowanego materiału przed szerszą publicznością.

Opracował: Grzegorz Daszkiewicz