15 września 2023

Spotkanie z „Nad Niemnem”

Spotkanie z „Nad Niemnem”

W dniu 12 września b. r. odbyły się w naszej szkole spotkania biblioteczne w ramach Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania. Uczniowie kl. 1f oraz kl. 1b mieli przyjemność gościć w swoich progach pracownika bibickiego oddziału Biblioteki Publicznej w Zielonkach. Pani Katarzyna Bobrowska zaprezentowała najmłodszym uczniom wybrane fragmenty książki Elizy Orzeszkowej pt. Nad Niemnem.

Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 r. a patronat nad akcją  pełni  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W liście prezydenta RP skierowanym do Polaków przeczytamy:

– „Nad Niemnem” to książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i o niej pamiętamy.

Uczniowie klas pierwszych z dużym zainteresowaniem wysłuchali fragmentów lektury dotyczących opisów przyrody. Zapoznali się także z prezentacją multimedialną, która przybliżyła dzieciom budowę rzeki, jej położenie geograficzne oraz otoczenie w różnych porach roku. Na zakończenie spotkania z lekturą uczniowie obu klas wykonali prace plastyczne przedstawiające rzekę Niemen.

Opracowanie: Iwona Strojek