4 października 2023

„Program dla szkół” w roku szkolnym 2023/2024

Nasza szkoła bierze udział w unijnym programie dla szkół

Nasza szkoła bierze udział w „Programie da szkół”. To unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V.

Uczniowie uczestniczący w programie otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne, są zobowiązani do ich spożywania oraz uczestniczą w działaniach o charakterze edukacyjnym.

Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat poznają smaki zdrowych przekąsek.

Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Ich celem jest zwiększenie jego rozpoznawalności oraz budowanie świadomości rodziców i nauczycieli dotyczącej ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci.

Aby przystąpić do programu konieczne jest  wyrażenie zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dzieci w programie.

Warunki udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2023/2024 dostępne w poniższym linku:

https://www.programdlaszkol.org/download/Warunki-udzialu-w-Programie-dla-szkol_2023-2024,565.pdf/view