10 października 2023

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. To coroczne święto języków, które ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, z siedzibą w Strasburgu.

Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków, zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając zainteresowanie milionów ludzi w 45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się języków. Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków.

W naszej szkole, jak co roku, podtrzymujemy tą tradycję i 26 września też obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. W tym roku formuła tego dnia została trochę zmieniona. Każda klasa miała inne państwo europejskie:

klasy 1   CZECHY                 klasy 4    WŁOCHY               klasy 7       WIELKA BRYTANIA

klasy 2   NIEMCY                 klasy 5     HISZPANIA           klasy 8        HOLANDIA

klasy 3   FRANCJA               klasy 6     UKRAINA                  JĘZYK ŁACIŃSKI

Tego dnia społeczność szkolna ubrana była w barwy flagi danego kraju. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali specjalne wydanie serwisu informacyjnego dotyczącego Europejskiego Dnia Języków.

Na parterze przy głównym wejściu został umieszczony ogromny baner z napisem „Europejski Dzień Języków”, nazwy państw oraz flagi poszczególnych krajów, a także „Witajcie”
w różnych językach.

Uczniowie najmłodszych klas wraz ze swoimi nauczycielami oraz wychowawcami świetlicy przygotowali krótkie pogadanki na temat krajów oraz ich symbole tj. kolorowanki, wycinanki, flagi.

Na lekcjach języka angielskiego dzieci klas 4-8 przygotowywały projekty o różnej tematyce z danego kraju, które później można było oglądać na wystawach na korytarzach szkolnych. Chętni uczniowie przygotowywali także prezentacje multimedialne

Samorząd Uczniowski przygotował kulinarny poczęstunek: przekąski pochodzące z omawianych krajów. Stół z pysznościami znajdował się na parterze przy wejściu głównym.

W naszej bibliotece szkolnej można było także obejrzeć wystawę baśni, bajek i legend pochodzących z różnych krajów europejskich jak i również pójść za „językowym kierunkowskazem”.

Tego dnia korytarze naszej szkoły udekorowane były plakatami oraz podstawowymi zwrotami
w różnych językach.

Opracowała: mgr Paulina Kołtuńska