15 października 2023

Dzień Drzewa w świetlicy

Dzień Drzewa w świetlicy

Światowy Dzień Drzewa przypada na 10 października. W świetlicy szkolnej podjęto wiele działań, aby uczcić to ważne dla wszystkich święto. Przeprowadzono pogadanki na temat: Co nam dają drzewa? Dlaczego drzewa są dla nas ważne. Dzieci uczyły się rozpoznawać różne gatunki drzew iglastych i liściastych na podstawie ilustracji, atlasów przyrodniczych.  Uczniowie wykonali drzewa różnymi technikami plastycznymi, rozwiązywali krzyżówki, rebusy i karty pracy. Na korytarzu szkolnym została wykonana tematyczna gazetka ścienna.

Opracowanie: Monika Stępień