19 października 2023

Młodzi debatują! – debata oksfordzka klas 8 w ramach programu “Młodzi głosują”

12 października uczniowie klas 8a i 8b wzięli udział w debacie oksfordzkiej zorganizowanej w ramach projektu “Młodzi głosują”. W czasie debaty uczniowie poruszyli temat: Do 2030 roku odnawialne źródła energii (OZE) powinny zastąpić paliwa kopalne jako główne źródło energii w Polsce. Uczniowie przez dwa poprzedzające debatę tygodnie szukali informacji na zadany temat, zapoznawali się z różnymi opiniami, dostępnymi danymi i samodzielnie formułowali argumenty za i przeciw.

Debata została przeprowadzona w celu kompleksowego budowania zainteresowaniami sprawami społeczno-gospodarczymi, które zaowocuje obywatelskimi nawykami w przyszłości. Największe zalety tego typu debaty to: kształcenie umiejętności argumentacji, rozwijanie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia, umożliwienie lepszego zrozumienia podejmowanych decyzji, budowanie poczucia współodpowiedzialności za przyjęte rozwiązania i umocnienie świadomego podejścia do trudnych tematów.

Ponad to nauczyciele wiedzy o społeczeństwie p. Agata Płatek, p. Anna Węgrzynowicz-Szastak i p. Jarosław Karwacki , korzystając ze scenariuszy przygotowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, przeprowadzili angażujące lekcje o debatowaniu i świadomym wyborze. Debatę poprowadziła Pani Paulina Popiołek, której serdecznie dziękujemy za cenne porady i ogromną pomoc w organizacji wydarzenia.

Opracowanie: Anna Węgrzynowicz-Szastak