10 grudnia 2023

Konkursu z języka angielskiego na „Najpiękniejszy list do Świętego Mikołaja”

Konkurs z języka angielskiego na "Najpiękniejszy list do Świętego Mikołaja

Drodzy uczniowie klas 1-3!

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w Konkursie z Języka Angielskiego na „Najpiękniejszy list do Świętego Mikołaja”. Termin składania prac 18.12.2023 do nauczycieli języka angielskiego.

Organizatorzy: Paulina Kołtuńska, Ewelina Szczygieł, Maria Siudak

Regulamin Konkursu z Języka Angielskiego na Najpiękniejszy List do Świętego Mikołaja Zasady 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich i trzecichSzkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w Bibicach. 2. Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja wjęzyku angielskim i ozdobić go. 3. Technika wykonania prac dowolna. 4. Jeden uczeń przygotowuje jeden list. 5. Termin oddania prac 18.12.2023r. 6. Oceny prac dokonuje powołana komisja konkursowa. Regulamin Konkursu z Języka Angielskiego naNajpiękniejszy List do Świętego Mikołaja Zapraszamy do udziału w konkursie. Organizatorzy: P. Kołtuńska E. Szczygieł M. Siudak Cele konkursu Wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim. 1.Doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim. 2.Pogłębienie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych w krajach anglojęzycznych. 3.Pogłębienie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych w krajach anglojęzycznych. Zapraszamy do udziału w konkursie. Organizatorzy: P. Kołtuńska E. Szczygieł M. Siudak