19 marca 2024

„Podziwu godna liczba Pi”

Liczba pi

„Podziwu godna liczba Pi”, jak napisała laureatka Nagrody Nobla –  Wisława Szymborska, obchodzi swoje święto w dniu 14 marca. Liczba π jest stałą matematyczną, która pojawia się w wielu działach matematyki i fizyki. Jest równa stosunkowi obwodu koła do długości jego średnicy. W tym dniu świętowaliśmy również w naszej szkole Dzień Liczby π.
Z tej okazji uczniowie przygotowywali projekty zawierające ważne informacje
i ciekawostki związane z liczbą π, a następnie na lekcjach matematyki prezentowali swoje prace kolegom i koleżankom z klasy. Powstało również wiele prac wykonanych w dowolnej technice plastycznej  przedstawiających symbol liczby π. Prace zostały zaprezentowane na szkolnej gazetce. W tym dniu podczas zajęć uczniowie rozwiązywali ciekawe zadania, rebusy, krzyżówki dotyczące tej matematycznej stałej. Chętni uczniowie mieli możliwość sprawdzić się
w konkursie na zapamiętanie jak największej liczby cyfr z rozwinięcia liczby π .

Uczniowie bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczcili Dzień Liczby π.

Nauczyciele matematyki:
Katarzyna Barnaś-Kapałka, Agnieszka Feliga-Grządziel,
Magdalena Matejek, Renata Możdżeń, Sylwia Mróz, Marta Wątroba, Marta Wójcik