26 marca 2024

Bieg po zdrowie – klasa 4f

Program Antytytoniowy Edukacji Zdrowotnej - Bieg po zdrowie - klasa 4 F

W dniach od 4 września 2023 r. do 6 marca 2024 r. uczniowie klasy 4 f uczestniczyli w Programie Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. W tym czasie odbyło się siedem spotkań (w ramach zajęć z wychowawcą). Na zajęciach realizowane były podstawowe założenia programu profilaktycznego:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

W październiku uczniowie zostali zapoznani z celami programu. Już wtedy wykazali się sporą wiedzą o szkodliwości palenia. Podczas zajęć listopadowych pracowali w dwuosobowych lub trzyosobowych grupach, przygotowując swoje przemyślenia na temat sposobów odmawiania palenia. Dowiedzieli się również co to znaczy być asertywnym, czyli jak kulturalnie odmawiać w sytuacjach dla nich niekorzystnych. W grudniu dyskutowali nad korzyściami płynącymi z niepalenia (wśród przykładów znalazły się oszczędność pieniędzy, łatwiejsze oddychanie, mniejsze zagrożenie chorobami, lepsza kondycja fizyczna itp.). Podczas dwóch spotkań styczniowych uczniowie wykonywali plakaty na temat szkodliwości palenia. Wcześniej przygotowali sobie plan “działania” oraz ustalili, jakie materiały będą im potrzebne. Dodatkową zaletą całej sytuacji był fakt, że grupy powstały                 w sposób losowy i uczniowie musieli wykazać się umiejętnością współpracy w “nowym’ gronie kolegów i koleżanek. To “losowe współtworzenie” zaowocowało pięcioma plakatami. Podsumowanie realizacji programu dotyczyło dyskusji na temat, co zrobić, żeby samemu nie palić oraz jak przekonać innych do niepalenia.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, pracowali z dużym zaangażowaniem oraz wykazali się kreatywnością.

Wychowawca klasy 4 f, Magdalena Matejek