25 kwietnia 2024

Teza brzmiała “Konsumpcjonizm prowadzi do negatywnych skutków ekologicznych i etycznych”.

debata oksfordzka

Dnia 19.04.2024 r. odbyła się debata oksfordzka, której teza brzmiała: “Konsumpcjonizm prowadzi do negatywnych skutków ekologicznych i etycznych”.

Na wstępie pani Anna Węgrznowicz-Szastak powitała gości: panią Agnieszkę Seweryn, panią Beatę Zuskę i panią Natalię Stochel, które reprezentowały Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie oraz panią Barbarę Magierę i Sylwię Mróz- wicedyrektorów naszej szkoły.

Następnie głos zabrała pani Paulina Popiołek, która przygotowywała uczniów do debaty a byli nimi przedstawiciele z wszystkich trzech klas ósmych. Po krótkim wstępie, w którym pani Paulina Popiołek przedstawiła zasady debat oksfordzkich oraz zalety debatowania, przystąpiono do części zasadniczej spotkania a mianowicie- debaty oksfordzkiej. Uczniowie, tworzący skład strony propozycji, prezentowali rozwiązania proekologiczne, które ograniczą negatywne skutki nadmiernej konsumpcji oraz przedstawili negatywne skutki etyczne i ekonomiczne związane z nadmiernym pozyskiwaniem dóbr.  Druga grupa natomiast wskazywała na zagrożenia dla gospodarki, wynikające ze zmniejszenia produkcji przemysłowej oraz zagrożenia dla społeczeństwa związane  z ograniczeniem kreatywności i poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań.

W ramach podsumowania uczniowie z klasy 8 “b”: Oliwia Okrajni, Nadia Syga, Jan Białek i Igor Strużycki przedstawiali w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej pod kierunkiem pani Anny Węgrzynowicz-Szastak, idee konsumpcji zrównoważonej jako rozwiązania odpowiedniego dla dzisiejszego społeczeństwa. Okazuje się bowiem, że tylko dzięki przemyślanym i odpowiedzialnym decyzjom konsumenckim podejmowanych na poziomie jednostkowym jesteśmy w stanie ochronić nasze środowisko naturalne przed dalszą dewastacją, jednocześnie dbając o gospodarkę. O jakich decyzjach mowa? Uczniowie jako rozwiązania problemu wskazali odpowiedzialne robienie zakupów, czytanie etykiet produktów, poszanowanie żywności czy odpowiednią segregację śmieci.

Mamy nadzieję, że dzięki projektom takim jak ten, młodzi ludzie wyrosną na świadomych i odpowiedzialnych konsumentów.

                                              Opracowanie: Paulina Popiołek, Anna Węgrzynowicz-Szastak
Dekoracja: Sebastian Szczepaniak