27 kwietnia 2024

Klasa 8B na Festiwalu Zawodów

Festiwal Zawodów

W dniu 24 kwietnia 2024 roku klasa 8B wzięła udział w Festiwalu Zawodów odbywającym się w hali EXPO Kraków organizowanym od 2013 roku przez samorząd województwa małopolskiego. Jest to wydarzenie będące zwieńczeniem różnorodnych działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w całym województwie. Formuła Festiwalu ma charakter branżowy i polega na prezentacji zawodów, w których kształcą szkoły zawodowe oraz szkoły wyższe. Festiwal, na przestrzeni lat, stał się ważnym miejscem spotkań uczniów, podejmujących decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej na poziomie szkoły ponadpodstawowej i często także o wstępnym wyborze zawodu, jaki będą wykonywać w życiu.

Uczniowie klasy 8B dzięki temu przedsięwzięciu mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą szkół branżowych, techników czy szkół mundurowych prezentujących się na targach zawodów. Ponadto mogli zobaczyć interaktywne prezentacje zawodów z różnych branż, wziąć udział w doświadczeniach chemicznych, zaobserwować pracę robotów oraz porozmawiać ze starszymi uczniami, którzy wybrali już profesję. Dodatkowo uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących projektowania modeli 3D i wykorzystania drukarek 3D.

Była to niezapomniana wizyta, dzięki której nasi uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą zawodów na rynku pracy, a tym samym trafniej określić swoje plany edukacyjno zawodowe na przyszłość.

Opracowanie: Maciej Ziobrowski, Anna Węgrzynowicz-Szastak