28 kwietnia 2024

„Zgrana klasa” czyli nauka przez zabawę

Nauka przez zabawę

W naszej szkole organizowanych jest wiele zajęć rozwijających zainteresowania dzieci. Jednym z nich jest koło „Zgrana klasa”, które zrzesza uczniów klas pierwszych. Uczniowie klasy 1f i 1b rozwijają na nim swoje talenty i predyspozycje poznawcze. Celem tych zajęć jest przede wszystkim zabawa z wykorzystaniem gier różnego rodzaju tj. gry planszowe, strategiczne, „ściganki” oraz gry karciane i wiele innych. Uczniowie poznają na zajęciach koła „nowe” i „stare” gry, a grając w nie kształtują swoje umiejętności matematyczne i społeczno-emocjonalne.

Zajęcia „Zgranej klasy” odbywają się raz w tygodniu i jest to autorski projekt edukacyjny Pani Sylwii Płusy-Lasek i Iwony Strojek. Uczniowie korzystający z tych zajęć mają możliwość ćwiczenia niezbędnych w życiu cech i umiejętności. Poprzez wspólną zabawę uczą się przestrzegania zasad, współzawodnictwa a także radzenia sobie ze stresem i porażką. Konstruując własne gry rozwijają wyobraźnię i sprawność manualną. Często współpracują ze sobą grając w drużynach. Program zajęć jest dopasowany do możliwości psychofizycznych dzieci i programu nauczania w klasie pierwszej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu uczniowie poznając nowe gry ćwiczą umiejętności opanowane na lekcjach matematyki. Kształtują  także umiejętność  koncentracji uwagi i logicznego myślenia. Dzieci poznały m.in. różnego rodzaju domina np. Matador, domino włoskie i francuskie, gry karciane związane z przekroczeniem progu dziesiątkowego i klasyfikowaniem, Sudoku, „Owcę i wilki”, „Bierki” i „Warcaby”.

Na zajęciach nauczyciel  wyjaśnia uczniom zasady  danej gry a następnie dzieli dzieci na zespoły, które grają pod okiem „czujnego” trenera. W trakcie zabawy uczniowie często samodzielnie czytają instrukcje do gier rozwijając w ten sposób umiejętność czytania ze zrozumieniem. Grając w gry strategiczne  uczą się również planowania, analizowania i wyciągania wniosków ze swoich działań. „Zgrane klasy” grają w poznane gry nie tylko na zajęciach koła. Do wspólnej zabawy zapraszają kolegów podczas pobytu na świetlicy szkolnej a w domu,  rodziców i dziadków.  Poniżej zapraszamy do obejrzenia mini relacji z kilku zajęć „Zgranej klasy”.

Opracowanie: Iwona Strojek