6 kwietnia 2024

Dzień wody w świetlicy

Światowy Dzień Wody - 22 marca

22 marca co roku w naszej szkole obchodzimy Światowy Dzień Wody. Celem święta jest przypomnienie, że woda jest niezbędna do życia człowieka i trzeba ją oszczędzać. Podczas zajęć w świetlicy zwrócono uwagę na fakt, że niemal miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł dobrej jakości wody pitnej.

 W świetlicy szkolnej uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach, na których obejrzeli doświadczeni z wykorzystaniem wody.

Czynnie brali udział w kilku doświadczeniach. Odbyło się również wspólne picie wody. Uczniowie wykonali szereg prac plastycznych związanych z Dniem Wody.

Opracowanie: Monika Stępień

7 kwietnia 2023

Dzień Wody w świetlicy

Dzień Wody w świetlicy

Co roku, 22 marca na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Wspólnie z uczniami świetlicy szkolnej celebrowany był również w naszej szkole. Celem obchodów tego święta jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej roli, jaką woda odgrywa w życiu, ale też zagrożeń, jakie niesie ze sobą zmniejszenie się zasobów tego surowca.

W ramach Dnia wody w świetlicy zostały przeprowadzone pogadanki na temat oszczędzania wody i jej znaczenia. Uczniowie oglądali filmy edukacyjne dotyczące: obiegu wody w przyrodzie, sposobów jej oszczędzania. W kilku grupach świetlicowych zostały przeprowadzone proste doświadczenia z wodą.

Zwrócono uwagę, że woda jako jedyna substancja w przyrodzie występuje w trzech stanach skupienia (stałym, ciekłym i gazowym), przyjmuje kształt naczynia w jakim się znajduje i jest dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu substancji. Powstało wiele ciekawych prac plastycznych. Odbyło się również wspólne picie wody. Na korytarzu powstała informacyjna gazetka ścienna.

Koordynator: Monika Stępień