21 kwietnia 2024

Dzień Ziemi

“Dzień Ziemi” 22 kwietnia Jak co roku, z okazji Dnia Ziemi planujemy różne, ciekawe działania, aby przypomnieć sobie jak ważna jest Ziemia i dlaczego powinniśmy o nią dbać. Dbając o Ziemię, dbamy bowiem o siebie. Planowane działania w klasach 4-8 (od 22 kwietnia do 30 kwietnia): Szkolny konkurs przyrodniczy “Przyrodniczy mistrz” dla chętnych uczniów klas 7-8; wystawa prac uczniów klas 6 “Różnorodny świat kręgowców”: pogadanki tematyczne na zajęciach biologii, przyrody; quiz wiedzy i warsztaty tematyczne w wybranych klasach 4 na zajęciach przyrody przeprowadzone przez uczniów z “Koła biologicznego promującego zdrowie”; obserwacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza w klasach 5; gazetki ścienne, prace plakatowe uczniów, listy/życzenia do Ziemi z okazji Jej święta. Dla całej społeczności szkolnej zaplanowano kiermasz roślin doniczkowych oraz akcję “Wymiana dla Ziemi”. Zachęcamy uczniów do aktywnego udziału w zaplanowanych działaniach nauczyciele biologii i przyrody