19 lutego 2022

Światowy Dzień Wody

22 marca - Światowy Dzień Wody
Światowy Dzień Wody


22 marca 2022

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach tego dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska.

źródło: https://www.eurodesk.pl/eurokalendarz/swiatowy-dzien-wody

 

W naszej szkole z okazji “Światowego Dnia Wody” planujemy szereg działań, aby uświadomić i przypomnieć młodzieży szkolnej, jak ważna i bezcenna jest woda.

czytaj więcej nt. działań realizowanych w naszej szkole

Zobacz cały kalendarz